Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van State

1.01.01.09
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.09
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1584-1586

Omvang:

0.07 meter; 8 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat correspondentie en een enkel plakkaat en instructie uit de periode 1584-1586

Archiefvormers:

  • Maurits, Prins van Oranje
  • Raad van State

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1583 augustus 24De Staten Generaal vergaderen vanaf deze datum in de noordelijke Nederlanden; de instelling van een nieuwe Raad van State komt ter sprake.
1584 februariDe Staten Generaal behandelen de bevoegdheden van de Raad van State.
1584 augustus 11De oprichting van een Raad van State wordt opnieuw besproken in de Staten Generaal; de geünieerde provinciën verklaren, dat zij verenigd zullen blijven ondanks het overlijden van de prins van Oranje, en dat de regering opgedragen zal worden aan een Raad van State.
1584 augustus 18 De instruktie wordt door de gedeputeerden van de geünieerde provinciën vastgesteld; de datum van in dienst treden wordt bepaald op 1 september 1584.
1584 september 2Eerste vergadering van de Raad van State.
1584 september 18 Enkele leden van de Raad van State worden naar Zeeland en Utrecht gezonden in verband met oorlogsomstandigheden.
1584 oktober 20De Staten van Zeeland verzoeken om graaf Maurits en enige leden van de Raad van State naar Zeeland te zenden voor de hulpverlening aan Antwerpen.
1584 oktober 22De Raad van State besluit zich in drieën te verdelen: graaf Maurits zal met 9 raadsleden naar Zeeland reizen; 5 leden zullen naar Utrecht gaan, en 4 leden zullen in Holland blijven. Ook wordt bepaald dat graaf Maurits na het secours aan Antwerpen weer naar Holland zal gaan om daar de leiding van het bestuur op zich te nemen.
1584 november 15Laatste vergadering van de Raad van State voor het vertrek van de leden.
1584 november 19Graaf Maurits vertrekt naar Zeeland; de eerste vergadering daar heeft plaats op 27 november 1584.
1585 septemberGraaf Maurits en zijn raden keren terug naar Holland en besturen van dan af vanuit 's-Gravenhage.
1584 november 20 - 1585 september Vergaderingen van het Hollands deel van de Raad van State te Delft, met een onderbreki ng van 9 februari 1585 - 18 april 1585, omdat de raadsleden Meetkerken en Alostonus dan in Middelburg verblijven.
1584 november 20De leden van de Raad van State, die naar Utrecht zijn vertrokken, komen daar voor het eerst in vergadering bijeen, en noemen zich: Raden van State gedeputeerd aan de Oostzijde van de Maze.
1586 februari 11Enige raadsleden erkennen de ontvangst van een brief, waarin zij in verband met de komst van Leycester ontslagen worden. De gedeputeerden van de Raad van State aan de Oostzijde der Maze oefenen echter hun funkties uit tot 5 maart 1586.
( Een uitvoerige inleiding is te vinden in R. Bijlsma: Regeringsarchieven p. 157 e.v. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in