Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Matthias

1.01.01.02
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.02
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1578-1581

Omvang:

0.25 meter; 22 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van de Raad van State afkomstig uit de archieven van de Audience en de secretarie en de Hoogduitse secretarie uit de periode van het gouvernementschap van Matthias van Oostenrijk uit de periode 1578-1581. Betreft voornamelijk Duitstalige correspondentie met vorsten en steden in Duitsland.

Archiefvormers:

  • Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk; Raad van State

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1577 dec. 8De Staten Generaal stellen bij resolutie de voorwaarden vast, waarop het gouverneur-generaalschap aan Matthias aangeboden zal worden.
1577 dec. 20De gecommitteerden van de Staten Generaal die afgevaardigd zijn geweest door Matthias leggen brieven over, waarin deze de voorwoorden aanneemt.
1578 jan. 20De beëdiging van Matthias heeft plaats. Ook wordt de prins van Oranje beëdigd als luitenant- generaal, in welke functie hij op 19 januari 1578 benoemd is door Matthias op aandrang van de Staten Generaal.
1578 jan. 27De leden van de Raad van State worden beëdigd.
1581 mei 15 Aartshertog Matthias doet bij akte afstand van het gouvernement. De Staten Generaal aanvaarden dit op 7 juni 1581. Sinds deze datum heeft Matthias geen werkzaamheden meer verricht, die tot het terrein van de Raad van State behoorden; het gouvernement berust nu volledig bij de Staten Generaal.
1581 juni 19De leden van de Raad van State dienen hun ontslag in; dit ontslag wordt aanvaard door de Staten Generaal op dezelfde dag.
1581 juli 11 De Staten Generaal besluiten de akte van acceptatie van het ontslag van Matthias aan diens gevol machtigden over te geven; deze akte wordt echter pas op 28 juli 1581 goedgekeurd.
1581 aug. 1 De ontslag -akte van de Raad van State wordt opgesteld onder dagtekening van 19 juni 1581.

De administratie van de Raad van State werd behandeld door enerzijds de audience en de secretarie, en anderzijds de Hoogduitse secretarie; in het archief is deze splitsing terug te vinden.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in