Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Regeeringsarchieven (algemene inleiding)

1.01.01.00
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1926
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.00
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1926

CC0

Periode:

1567-1588

Omvang:

totaal 4,6 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte en geschreven documenten, geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit document is een algemene inleiding op de zgn. Regeeringsarchieven der Geünieerde en der Nader Geünieerde Nederlandse Provinciën, gevormd in de periode september 1567 - mei 1588, toegangen 1.01.01.01 t/m 1.01.01.06 en 1.01.01.08 t/m 1.01.01.11.

Archiefvormers:

 • Staten-Generaal, 1576-1588
 • Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk, en de Raad van State nevens hem, 1578-1581
 • Kamer der Beden van de Generaliteit: Tresorier-Generaal; Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit, 1576-1581
 • Gedeputeerden der Provinciën; College van de Nader-Geünieerde Provinciën, 1578-1581
 • Generale Landraad [1581-1582]; François, Hertog van Anjou en de Raad van State nevens hem [1582-1583], 1581-1583
 • Gemachtigden tot het Beleid der Financiën en Beden [1582]; Kamer der Beden [1582-1584], (1577), 1582-1584
 • De Landraad aan de oostzijde der Maze, 1581-1584
 • Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan de Oostzijde der Maze, 1583
 • Raad van State, 1584-1586
 • Gouverneur-Generaal Graaf van Leycester en de Raad van State nevens hem, 1586-1588
 • Kamer van de Tresorie dezer Landen [1586], Kamer van Financiën en Domeinen [1586], Kamer van de Tresorie [1586-1588], 1586-1588

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Literatuurlijst

Baelde, M.; De collaterale raden onder Karel V en Philips II (1531-1578). Brussel, 1965.

Bor, P. Christiaansz.; Nederlandsche oorlogen. Amsterdam, 1679.

Borchgrave, E.; Daniël Borchgrave 1550-1590. Gent- Den Haag, 1898.

Bruce, J.; Correspondence of Leycester 1585-1586. Londen, 1844.

Bussemaker, Th.; Verslag van een onderzoek te Lissabon/Brussel naar archivalia. Den Haag, 1905.

Bijlsma, R.; Over de audience der Nederlandsche regering mei - augustus 1581. Nederlands Archievenblad 1924- 1925.

Essen, L. van der; Alexandre Farnese, prince de Parme gouverneur-general des Pays Bas (1545-1592). Brussel, 1933.

Fontaine, D.F.M.; De Raad van State, zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588- 1590. Groningen, 1955.

Gachard, L.; Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays Bas. Brussel, 1848- 1851, voortgezet door L. Lefévre, Brussel, 1940-1953.

Gachard, L.; Correspondance de Marguérite d'Autriche, duch. de Parme avec Philips II. Brussel, 1867.

Gachard, L.; Actes des Etats - Généraux des Pays-Bas 1576- 1580. Brussel, 1861 - 1866.

Gachard, L.; Relation des troubles de Gand sous Charles Quint. Brussel, 1846.

Gachard, L.; Correspondance du duc d'Albe sur les affaires de Pays Bas. Brussel, 1850.

Gachard, L.; Notice sur le conseil des troubles, institué par le duc d'Albe. Uit: Etudes et Notices historiques I, p. 168.

Heeringa, K.; Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van Mr. Jan van der Warck. V.R.O.A. 1919.

Hoynck van Papendrecht; Analecta Belgica. 's-Gravenhage, 1743.

Japikse, N.; Resolutiën der Staten Generaal 1576-1588. R.G.P.26.

Jonge, J.C. de; Verhandelingen en onuitgegeven stukken. Delft- Den Haag - Amsterdam, 1825 - 1827.

Kervijn de Volkaersbeke, Ph.; Les troubles des Pays-Bas 1577- 1584. Gent, 1847.

Kluit, A.; Historie der Nederlandsche Staatsregeering tot aan het jaar 1795. Amsterdam, 1802- 1805.

Lefévre, L.; Correspondance du Philippe II sur les affaires des Pays-Bas; deel 1, 1577- 1580; Brussel 1940. Deel II, 1580- 1584. Brussel 1953. Dit is een voortzetting van de uitgave van L. Gachard.

Marneffe, E. de; Inventaire sommaire des Papiers d'Etat et de l'Audience, conservées aux Archives générales du Royaume à Bruxelles. Brussel, 1906.

Marx, E.; Studien zur Geschichte des Niederländische Aufständes. Leipzig, 1902.

Muller, P.L.; Geschiedenis der regeering in de Nader geünieerde provinciën tot aan de komst van Leycester, 1579- 1585. Leiden, 1867.

Pater, J.C.H. de; De Landraad bewesten Maze tot de komst van Anjou. Bijdrage voor vaderlandse gesch. P.V. dl. 8 en 9.

Pater, J.C.H. de; De Raad van State nevens Matthias (1578-1581). 's-Gravenhage, 1917.

Pirenne, H.; Histoire de Belgique, deel I en II. Brussel, 1948 - 1949.

Poullet, E. en Ph. Piot; Correspondance de Cardinal de Granvelle, 1565 - 1586. Brussel, 1877- 1896.

Riemersma, J.C.; Religious factors in early Dutch capitalism 1550 - 1650. 's-Gravenhage, 1967.

Riemsdijk, jhr. Th. van; De griffie van haar Hoogmogenden. 's-Gravenhage, 1885.

Rio, M.A. del; Mémoires sur les troubles.

Valerius, W.; Acta statuum Belgii; in A.R.A., Den Haag, collectie Musschenbroek, nrs. 3-5.

Veen, J.S. van; Briefwisseling van Margaretha van Parma en Charles de Brimeu. Arnhem, 1914.

Verhofstad, K.J.W.; De regering der Nederlanden in de jaren 1555 - 1559. Nijmegen, 1937.

Wauters, A.; Mémoires de Viglius et d' Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas. Brussel - 's-Gravenhage, 1858.

Wind, S. de; Mededeling omtrent een bundel autographen uit de XVIe eeuw, deels in cijferschrift vervat en berustende op het provinciaal archief van Zeeland; archief uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1e deel, 3e stuk.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in