Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Collectie duplicaten van de districtklappers op de (onder)trouwregisters in de provincie Zuid-Holland » Archiefblok nr. 3.04.18.02 > Rubriek XIII > Rubriek

Naam archiefblok:
Collectie duplicaten van de districtklappers op de (onder)trouwregisters in de provincie Zuid-Holland

  • XIII, District XIII: Rijnland rondom Woerden
    • District XIII: 1695-1715
Trouw- en ondertrouwboeken, kerkelijke registers, alsmede gerecht- en gaarderregisters
Tabel met zoekresultaten in archieven
PlaatsBoek/RegisterAfkorting gemeente
Barwoutswaarderzie Waarder B
Bodegraventrouwboek 6 en gaarder 1Bo
Hekendorptrouwboek 2H
Lange Ruige Weidetrouwakten enz. 1aL
Oudewater ondertr. en trouwboek 2, 17 en gaarder 1 (naar Rijksarchief in Utrecht in 1971)O
Reeuwijk trouwboeken 3, 5, 12 en 14 en gaarder 1, 5, 6 en 8R
RietveldR.A. 1897 XIII, trouwacten 1 en 2N
Waarder= R.A. Barwoutswaarder Aanwinsten XXXVII 2, Coll. Afschriften 34 (=DTB Waarder 0 II)BW
Woerdentrouwboeken 16, 21 en 25 en gaarder 1 en 2Wo
Zwammerdamondertr. en trouwboeken 4, 12 en 13, R.A. !896 LXXXVII 46, en gaarder 4, 5 en 7W

G = z.g. gaarder-register, R.A. = rechterlijke archief, o. = ondertr. afkondiging enz.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in