Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zoeken

Velden doorzoeken

Alle thema's

 • Kaarten van de VOC

  Honderden Nederlandse en Europese landmeters, kaarttekenaars, zeevaarders, militair ingenieurs en kunstenaars uit de VOC-tijd en de eerste jaren daarna hebben een schat aan kaarten en tekeningen nagelaten. Een selectie van deze kaarten wordt in beperkte oplage uitgebracht in een zevendelige serie "Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie". In dit thema vindt u de afbeeldingen uit de eerste twee delen. Naarmate meer delen uitkomen zal dit thema worden uitgebreid.

 • Kaarten van de Atlantic World

  De collectie buitenlandse kaarten van het Nationaal Archief bevat een grote hoeveelheid kaarten van de Nieuwe Wereld, de landen aan de overzijde van de Atlantische Oceaan.

 • Perkamenten kaarten van de VOC

 • WIC kaarten

 • Hollandse Waterlinie

  Het systeem van verdedigen door het onderwater zetten van delen van Nederland in combinatie met het plaatsen van forten op toegangswegen is uniek. De Oude Hollandse Waterlinie van Muiden tot aan de grote rivieren bij Gorkum. In de Franse tijd kwam Krayenhoff met een plan tot uitbreiding van de linie ten oosten van Utrecht. Deze linie is later de Nieuwe Hollandse Waterlinie genoemd.

 • Kaarten van Zuid-Holland

  In haar functie als archief voor de provincie Zuid-Holland bezit het Nationaal Archief veel Zuid-Hollands kaartmateriaal. In opdracht van de portalwebsite www.geschiedenisvanzuidholland.nl zijn uit de collecties Hingman en Ernsting ruim 2800 kaarten gedigitaliseerd, die een prachtig beeld geven van het veranderende landschap tussen de 16e en 19e eeuw. Voor de website www.WatWasWaar.nl zijn de minuutplans en verzamelkaarten van het Kadaster uit de 19e eeuw gedigitaliseerd. Deze drie collecties kunt u bewonderen in dit thema "Kaarten van Zuid-Holland".

 • Topografische kaarten (4.TOPO)

  De collectie reeds gescande kaarten uit het kaartenarchief van de Topografische Dienst en haar rechtsvoorgangers.

 • Kaarten Johannes Vingboons, ca. 1665

  Eén van de allermooiste collecties van het Nationaal Archief is de verzameling kaarten van Johannes Vingboons (1616/17-1670). De kaarten bieden een unieke kijk in de handelswereld van de 17de eeuw. Ze tonen exotische steden en kusten, van Ghana tot Sri Lanka en van Havana tot Kaapstad.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in