Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Auteursrecht op foto's

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Heel veel foto’s uit de fotocollectie van het Nationaal Archief zijn online te bekijken via de website gahetna.nl. Een deel van deze foto’s is te bestellen en rechtenvrij te gebruiken, maar niet allemaal. Wat wel en niet kan/mag hangt af van het auteursrecht dat op de foto berust, de eventueel op de foto afgebeelde personen, gebouwen of kunstwerken en het doel waarvoor u de foto wilt gaan gebruiken.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht voorkomt dat iedereen het werk van een ander zomaar kan kopiëren of misbruiken. Het helpt de maker zijn werk te beschermen en zorgt er ook voor dat de auteur betaald krijgt voor gebruik van zijn werk.
Voor het gebruik van een foto met auteursrecht – via openbaarmaking en/of verveelvoudiging – is altijd vooraf toestemming van de rechthebbende vereist. Vaak is deze rechthebbende de fotograaf, zijn erven of een vertegenwoordiger. In sommige gevallen liggen de rechten ook bij het Nationaal Archief zelf.
Voor het gebruik van de beelden moet in een aantal gevallen een (publicatie)vergoeding worden betaald.

Andere rechten

Daarnaast heeft u bij het gebruik van foto’s vaak met meer rechten te maken dan alleen het auteursrecht van de fotograaf. Zo kunnen mensen op de foto aanspraak maken op portretrecht, heeft een bedrijf het merkenrecht van zijn logo als dat op de foto staat en hebben kunstenaars en architecten auteursrecht als hun schilderij, beeldhouwwerk of gebouw prominent is afgebeeld.

Wanneer u een scan wilt ontvangen zal afhankelijk van het soort gebruik (onderzoek, publicatie, persoonlijk of commercieel gebruik) aan een of meer partijen toestemming gevraagd moeten worden en betaald moeten worden.

Open Data

Het Nationaal Archief heeft in de afgelopen jaren een set van ruim 240.000 beelden vrijgegeven als open data onder een zogenaamde Creative Commons licentie. Deze afbeeldingen kunnen met inachtneming van een aantal voorwaarden kosteloos worden hergebruikt (onderzoek, publicatie, persoonlijk of commercieel gebruik). Alleen wanneer u een scan op hoge resolutie wilt hebben, zijn daar nog wel beheerkosten aan verbonden.
De afbeeldingen zijn makkelijk te herkennen aan het veld 'Auteursrechthebbende' dat gevuld is met: Nationaal Archief, CC-BY of Public Domain. Meer informatie is te vinden op www.gahetna.nl/opendata.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het gebruik van foto’s uit de online fotocollectie van het Nationaal Archief? Of heeft u vragen over het gebruik van een of meer specifieke beelden? Neem dan contact op met het Nationaal Archief via ons contactformulier.

Niet-particulier gebruik

Alle bestellingen van beeldmateriaal anders dan voor particulier gebruik worden afgehandeld door de stichting Spaarnestad Photo, waarmee het Nationaal Archief samenwerkt. Voor meer informatie over niet-particulier gebruik van beelden kunt u contact opnemen via verkoop@spaarnestadphoto.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in