Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Teruggave archieven aan Suriname: raadpleegbaarheid archiefbestanden

In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en zijn in beheer van het Nationaal Archief.

Tussen 2010 en 2017 is het Nationaal Archief bezig geweest met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestonden uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven. Het gedigitaliseerde materiaal is vervolgens beschikbaar gesteld op onze website. Begin 2017 worden de laatste archieven verscheept naar Suriname

Overgebracht naar Suriname en digitaal beschikbaar

Archieven overgebracht naar Suriname en digitaal beschikbaar
Inventaris en linkNaam archiefPeriode
1.05.11.16Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname1662-1838
1.05.11.15Notariële archieven van Suriname (nieuw)1828-1845
2.10.19.01Samenstelling van Bevolkingsregister voor de kolonie Suriname (Eerste Algemene Volkstelling Suriname)1921
1.05.10.07Administratie van Financiën in Suriname1751-1828
2.10.26Gouverneur van Suriname, Kabinet1951-1975
2.10.18Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim1885-1951
1.05.11.01Gouverneur van Suriname1845-1869
1.05.10.01Gouvernementssecretarie in Suriname1722-1828
1.05.10.02Hof van Politie en Criminele Justitie en taakvoorgangers in Suriname1669-1828
1.05.10.04Raad van Justitie in Suriname en Hof van Civiele Justitie in Suriname1669-1680
1689-1828
1.05.11.03Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname en Gerechtshof in Suriname1828-1832
1833-1949
1.05.10.05College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname1740-1828
1.05.11.04Rechtbank van Kleine Zaken in Suriname en Commissie tot de Kleine Zaken in Suriname1828-1832
1833-1863
1.05.11.06Commissariaat voor de Inlandse Bevolking in Suriname1813-1855
1.05.08.01Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname1828-1845
1.05.08.02Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname1830-1847
1.05.08.03Hoge Raad Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname1828-1832
2.10.19.02Algemene Leider van de Tweede Algemene Volkstelling van Suriname 19501950
1.05.11.14Notariële archieven van Suriname (oud)
+ indices op eigenaren en erflaters plantages, huizen, erven en roerende goederen
1699-1829
1.05.11.07Controleur-Generaal van Financiën en andere comptabele ambtenaren in Suriname1819-1911
1.05.11.13Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname + indices op persoonsnamen1778-1879
1.05.11.12Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname1788-1828
1.05.11.17Particuliere West-Indische Bank in Suriname1829-1870
1.05.10.08Militair Wezen in Suriname1816-1874
1.05.11.08Commissariaat voor de Militaire Zaken in Suriname1827-1862
1.05.11.05Militair Gerechtshof in Suriname1839
1.05.10.10Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname1775-1825
1.05.11.11Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname1810-1845
1.05.11.09Gemeentebestuur van Suriname1828-1832
1.05.10.09Diverse administraties in Suriname1780-1828
1.05.11.02Koloniale Raad in Suriname1832-1862
1.05.11.19Allerlei Suriname1837-1855
1.05.10.03Kleine of Conferentieraad in Suriname1778-1810
1.05.11.10Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo1820-1844
1845-1846
1.05.10.06College van Opzichters der Gemene Weide in Suriname1773-1815
2.10.27.04Rijksvoorlichtingsambtenaar in Suriname1954-1975
2.10.27.02Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname1952-1975
2.10.27.03Adviescommissie inzake Technische Bijstand in Suriname1952-1959
2.10.27.01Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds1947-1960
1.05.11.18Nederlandse Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname1677-1906
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in