Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Actuele mededelingen studiezaal

Door voorbereidende conservering en digitalisering zijn een aantal archieven voor een langere periode niet in te zien op de studiezaal 

De archieven in het Nationaal Archief zijn een belangrijke bron van kennis over ons verleden en maken een belangrijk onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Door onze archieven te conserveren en digitaliseren vergroten we de toegankelijkheid voor een breed publiek. 

Op dit moment lopen diverse projecten waardoor archiefstukken tijdelijk niet te raadplegen zijn. Op de website zullen we u op de hoogte brengen als deze archieven weer beschikbaar zijn. Na digitalisering kunt u de archieven digitaal via de website bekijken.

Lijst niet beschikbare archieven wegens digitalisering
Lijst niet beschikbare archievenArchiefinventarisinventarisnrs.
Schepenbank te Batavia, 1642-18011.04.18.0311937-11985, 11985A, 11986-11999 en 11999A-11999D
Directe ad Interim, Raad der Koloniën1.05.021-192
Gouverneur-Generaal mr. W.A. Alting [levensjaren 1724-1800], 1596-18001.10.031-105
S.C. Nederburgh [levensjaren 1762-1811], 1606-1809 en van de familie Nederburgh, 1458-19651.10.591-1674
J.Nepveu, 1752-17771.10.601-22
collectie aanwinsten van de voormalige Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 14e eeuw-19331.11.01.01255-256
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1796-1813

2.01.121-406 en 407-900
Comité tot de zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen2.01.27.011-246
Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen2.01.27.021-407
Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika, 1795-18002.01.28.0184-254
Ministerie van Koloniën 1814 – 18492.10.01

173-300, 301-600, 601-609, 610-1052, 1053-1870 en 2257-2261

Ministerie van Koloniën, 1850-19002.10.025654-5815
Staatscie. Slavenemancipatie2.10.321-46
Ministerie van Overzeese Rijksdelen: Directie Suriname en Nederlandse Antillen: Niet-geregistreerde Archivalia, (1925) 1946-1959 (1960)2.10.35.011-128
Ministerie van Koloniën: Toegangen Openbaar Verbaal, (1900) 1901-1953 (1962)2.10.36.111-822
Ministerie van Koloniën: Toegangen Kabinet-Geheim archief, 1901-1958

2.10.36.50

753-837, 845 en 960
Ministerie van Waterstaat: Afdeling Spoorwegen, 1906-1926, Afdeling Vervoer- en Mijnwezen, 1927-1940 en Afdeling Vervoerwezen, 1940-19452.16.23.011-375, 377-468 en 469-920
Cultuurmij. Kadhipaten2.20.281-14
Plantage La Prosperité (District Boven-Para, Suriname), 1823-19242.20.37.051-10
Inventaris van het archief van Johan van Oldenbarnevelt, 1586-16193.01.141-3622

Retour van digitalisering 2018 

 • Familie Radermacher, 1460-1800 (1.10.69) inv. nr. 1-638
 • Nederlands Gezantschap / Ambassade in Australië (Canberra) (2.05.50.02) inv. nr. 1-203
 • Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika, 1795-1800 (2.01.28.01) inv. nr. 1-83 en 84-254
 • Ministerie van Koloniën, 1814-1849 (2.10.01) inv. nr. 1-152
 • Ministerie van Koloniën, 1850-1900 (2.10.02) inv. nr. 7043-7464
 • Nederlandse Bezittingen in Voor-Indië, 1703-1826 (1.04.19) inv. nr. 1-162
 • Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603 (1.04.01) inv. nr. 1-175
 • Legatie in Turkije, 1668-1810/1811 (1.02.20) inv. nr. 443-1366
 • Boekhouder-Generaal te Batavia, 1699-180 (1.04.18.02)
 • Algemene Rekenkamer 1814-1919: Comptabel Beheer (2.02.09.08)
 • Levantse Handel (1.03.01) inv. nr. 2-107
 • Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), 1824-1964 (2.20.01) inv. nr. 9426-15040

Overdracht Archieven aan Suriname

Tussen 2010 en 2016 is het Nationaal Archief bezig geweest met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestonden uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven.

Het gedigitaliseerde materiaal is inmiddels beschikbaar op deze website. In het overzicht kunt u nagaan welke archieven nu digitaal beschikbaar zijn.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in