Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Actuele mededelingen studiezaal

Wegens werkzaamheden gedurende langere perioden niet raadpleegbaar 

 • Overdracht Archieven aan Suriname
  In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en zijn in beheer van het Nationaal Archief. Tussen 2010 en 2016 is het Nationaal Archief bezig met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestaan uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven. Het gedigitaliseerde materiaal stellen we vervolgens beschikbaar op onze website. Tijdens deze werkzaamheden zijn de archieven niet te raadplegen. In het overzicht kunt u nagaan welke archieven al wel digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast vindt u een lijst met archieven die momenteel nog geconserveerd en gedigitaliseerd worden.
  Meer informatie
 • Conservering en digitalisering van archieven
  De archieven in het Nationaal Archief zijn een belangrijke bron van kennis over ons verleden en maken een belangrijk onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Door onze archieven te conserveren en digitaliseren vergroten we de toegankelijkheid voor een breed publiek en kunnen we nieuwe toepassingen ontwikkelen. Op dit moment lopen diverse projecten bij de afdeling Digitalisering, waardoor archiefstukken niet te raadplegen zijn. Op de website zullen we u op de hoogte brengen als deze archieven weer raadpleegbaar zijn. Na afronding zal het materiaal tevens beschikbaar zijn op onze website.
Lijst niet beschikbare archieven wegens digitalisering
ArchiefArchiefinventarisinventarisnrs.
VOC1.04.02gedeeltelijk
Nederlandse Factorij in Japan te Hirado en te Deshima1.04.21Totaal
2de WIC1.05.01.02Totaal
Sociëteit van Suriname1.05.031-566
Hoge Raad Nederlandse West-Indische Bezittingen1.05.08.031-17
Administratie van Financiën 1.05.10.071-414
Militaire Wezen1.05.10.081-73
Commissariaat voor de Inlandse Bevolking1.05.11.061-98
Controleur-Generaal van Financiën en andere comptabele ambtenaren1.05.11.071-166
Commissariaat voor de Militaire Zaken1.05.11.081-146
Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname1.05.11.111-56
Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer1.05.11.121-149
Particuliere West-Indische Bank1.05.11.171-84
De Ruyter1.10.72 Totaal
Algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven2.10.14Totaal
Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim2.10.181-914
Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië2.10.50gedeeltelijk
Stamboeken Marine2.12.14271-702

Weer raadpleegbaar in de studiezaal 

 • Kust van Guinea. Archiefinventaris 1.05.14
 • Verspreide West Indische stukken. Archiefinventaris 1.05.06 
 • Sociëteit van Berbice. Archiefinventaris 1.05.05
 • Staten-Generaal. Archiefinventaris 1.01.02
 • Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië. Archiefinventaris 2.10.50 gedeeltelijk
 • Sociëteit van Suriname. Archiefventaris 1.05.03 inv. nrs. 259, 261, 262, 267, 268, 269, 271, 275, 276, 364, 367, 375, 376 en 381

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in