Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Actuele mededelingen studiezaal

Wegens werkzaamheden gedurende langere perioden niet raadpleegbaar 

 • Overdracht Archieven aan Suriname
  In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en zijn in beheer van het Nationaal Archief. Tussen 2010 en 2016 is het Nationaal Archief bezig met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestaan uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven. Het gedigitaliseerde materiaal stellen we vervolgens beschikbaar op onze website. Tijdens deze werkzaamheden zijn de archieven niet te raadplegen. In het overzicht kunt u nagaan welke archieven al wel digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast vindt u een lijst met archieven die momenteel nog geconserveerd en gedigitaliseerd worden.
  Meer informatie
 • Conservering en digitalisering van archieven
  De archieven in het Nationaal Archief zijn een belangrijke bron van kennis over ons verleden en maken een belangrijk onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Door onze archieven te conserveren en digitaliseren vergroten we de toegankelijkheid voor een breed publiek en kunnen we nieuwe toepassingen ontwikkelen. In het kader van Metamorfoze Thema's worden tussen 2014 en eind 2017 de onderstaande archieven geconserveerd en gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal stellen we vervolgens beschikbaar op onze website. Tijdens deze werkzaamheden zijn de archiefstukken niet te raadplegen. Op de website zullen we u op de hoogte brengen als de archieven weer raadpleegbaar zijn.

 • VOC. Archiefinventaris 1.04.02
 • Verspreide West Indische stukken. Archiefinventaris 1.05.06
 • Sociëteit van Berbice. Archiefinventaris 1.05.05
 • Staten-Generaal. Archiefinventaris 1.01.02 (gedeeltelijk)
 • Algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven. Archiefinventaris 2.10.14

Weer raadpleegbaar in de studiezaal 

 • Kust van Guinea. Archiefinventaris 1.05.14
 • 2de WIC. Archiefinventaris 1.05.01.02

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in