Suriname: Oud Notarieel Archief

Inventaris van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836)

Zoeken
Resultaten per pagina

1.05.11.14
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1916
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Suriname: Oud Notarieel Archief
Notarissen Suriname tot 1828

Periode:

1699-1836
merendeel 1699-1828

Omvang:

63,00 meter; 942 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat notariële akten opgesteld door secretarissen en gezworen klerken fungerend als notaris in Suriname van 1699-1828. Het betreft testamenten en codicillen; huwelijkse voorwaarden en contracten; inventarissen en prisaties (taxaties); boedels, hypotheken en borgtochten, insinuaties, procuraties, substituties, attestaties, wissels, cognossementen en obligaties. Eveneens is er een reeks van nadere registers door de secretarie. Tevens omvat het een aantal protocollen van de jurators van de Joodse natie. Daarnaast zijn er nog akten met betrekking tot het district Nickerie.

Archiefvormers:

  • Secretarissen en gezworen klerken fungerende als notaris 1699-1845
  • Jurators van de Joodse natie 1752-1822
  • Jurators van de Joodse natie/Isaac Nassy 1754-1774
  • Jurators van de Joodse natie/Jacob de Barrios 1779-1786
  • Jurators van de Joodse natie/Abraham de Mesquita 1792-1797
  • Jurators van de Joodse natie/Isaac de Barrios 1814-1819

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Revisie 508