Suriname: Nieuwe Weeskamer

Inventaris van het archief van de Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname, (1700) 1788-1828

Zoeken
Resultaten per pagina

1.05.11.12
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1917
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Suriname: Nieuwe Weeskamer
Nieuwe Weeskamer Suriname tot 1828

Periode:

1700-1828
merendeel 1788-1828

Omvang:

9 meter; 150 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de administratie van de Nieuwe Wees-, Curatele- en onbeheerde Boedelkamer in Suriname van 1788-1828. De boedel-en weeskamer regelde het beheer van insolvente en andere boedels. Het archief van de boedelkamer omvat notulen (met bijlagen) van het College van Commissarissen en ingekomen memories. Van de Curatoren is een uitgebreide administratie met onder meer correspondentie, dictums, kasboeken, grootboeken, repartitieboeken en journalen. De bewaarde administratie van de weeskamer is beperkter.

Archiefvormers:

  • De Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer in Suriname

DIT ARCHIEF IS WEGENS DIGITALISERING NIET RAADPLEEGBAAR

Revisie 508