Suriname na 1828: Militair Gerechtshof

Inventaris van het archief van het Militair Gerechtshof in Suriname, 1839

Zoeken
Resultaten per pagina

1.05.11.05
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1933
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Digitaal Duplicaat: Suriname na 1828: Militair Gerechtshof
Militair Gerechtshof Suriname

Periode:

1839-1839

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Militair Gerechtshof in Siuriname bevat slechts één dossier uit 1839 over A.C. Webersbergen.

Archiefvormers:

  • Militair Gerechtshof in Suriname

Beschrijving van de series en bestanddelen

Revisie 508