Oud Archief Suriname: College van Commissarissen voor Kleine Zaken

Inventaris van het archief van het College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname, 1740-1828

Zoeken
Resultaten per pagina

1.05.10.05
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1922
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

Oud Archief Suriname: College van Commissarissen voor Kleine Zaken
Kleine Zaken Suriname tot 1828

Periode:

1740-1828

Omvang:

20.3 meter; 309 inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat notulen van de vergaderingen, rollen en sententiën (met processtukken) van het College van Commissarissen voor Kleine Zaken in de periode 1744-1828. De Kamer regelde voor heel Suriname de rechtspraak in kleine zaken (d.w.z. tot een bepaald bedrag, namelijk niet hoger als fl. 250.-.). Tevens behield het toezicht op de Gemene Weide (tot 1773).

Archiefvormers:

  • College van Commissarissen voor kleine zaken in Suriname

ARCHIEF IS WEGENS DIGITALISERING NIET RAADPLEEGBAAR

Revisie 508