Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wikipedia primeur voor Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief


Den Haag

Den Haag, 16 mei 2013 - De Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) zijn de eerste Nederlandse erfgoedinstellingen die een ‘Wikipedian in Residence’ gaan werven. Hiermee treden ze in de voetsporen van vermaarde buitenlandse instituten zoals het British Museum, het Paleis van Versailles en The Museum of Modern Art (MoMA).

Samenwerking met Wikipedia

Al jaren digitaliseren de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief veel van hun papieren bezit en bieden dit online aan, vooral via hun eigen websites. Om hun collecties en de informatie daarin onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek, willen de KB en het NA meer materiaal openstellen voor Wikipedia. Dat is de vrije encyclopedie waar iedereen aan mee kan helpen en met 500 miljoen unieke bezoekers per maand één van de meest geraadpleegde bronnen ter wereld is. Beide nationale instellingen werken hiervoor samen met Wikimedia Nederland, de vereniging die Nederlandse vrijwilligers aan Wikipedia en verwante Wiki-projecten ondersteunt. Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland: “Wij werken aan een wereld waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis. Door samen te werken met KB en NA kunnen we hier grote stappen in zetten.”

Wikipedian in Residence

Een belangrijke speler in deze samenwerking is de Wikipedian in Residence, die de verbinding legt tussen de waardevolle  collecties van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief en hergebruik van deze content op Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikisource. De Wikipedian is actief in projecten en evenementen die de samenwerking tussen KB,  NA en Wiki-gemeenschap moeten uitbouwen en versterken. De werving van een ervaren Wikipedian start eind mei en hij/zij zal voor ongeveer negen maanden ‘in huis’ bij de KB en het NA komen.

Kennismaking met KB en NA voor Wikipedians

Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief organiseren op zaterdagmiddag 8 juni - in samenwerking met Wikimedia Nederland - een gezamenlijk achter de schermen evenement voor Wikipedianen. Alle vrijwilligers die aan de Nederlandstalige Wikipedia en aanverwante Wiki-projecten werken zijn van harte welkom. Na een korte introductie van de collecties en open datasets van de KB en het NA volgt een exclusieve rondleiding door de normaal gesloten magazijnen en depots van beide instellingen.

KB, nationale bibliotheek van Nederland

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren wil de KB alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 digitaliseren.

Nationaal Archief

Als 'nationaal geheugen' van Nederland beheert en presenteert het Nationaal Archief 110 kilometer archiefmateriaal, foto's en kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Veel van het historisch materiaal is digitaal beschikbaar en te raadplegen via de website gahetna.nl.

Wikipedia

Wikimedia Nederland is een vereniging die ondersteuning biedt aan vrijwilligers die bezig zijn met Wikimedia-websites. De bekendste Wikimedia-website is Wikipedia. Wikimedia Nederland is een chapter van de Wikimedia Foundation in San Francisco en werkt op landelijk niveau aan het realiseren van de doelstelling van de wereldwijde Wikimedia beweging.

Redactioneel bericht

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate communicatie van de Koninklijke Bibliotheek, tel. 070-3140217 of communicatie@kb.nl.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in