Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stemmen op historische stukken met een x-factor


Den Haag

Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief presenteren ultieme topstukken tentoonstelling

Via Twitter (#DVVN) en op www.deverdiepingvannederland.nl/stem kan iedereen vanaf vandaag stemmen op zijn of haar favoriete historische topstuk uit een top 10 lijst. Van Het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 tot de eerste Donald Duck; welk document of boek heeft voor Nederlanders de meeste historische waarde? Deze top 10 en nog veel meer andere topstukken zijn vanaf woensdag 1 juni te zien in de tentoonstelling Topstukken met de grootste historische X-factor! De expositie toont bijzondere stukken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief en is tot en met 28 augustus 2011 te zien in de Verdieping van Nederland.

De Nederlandse Declaration of Indepence

Een van de topstukken waarop gestemd kan worden is het Plakkaat van Verlatinge uit 1581. Misschien wel het belangrijkste document dat het Nationaal Archief bewaart over de wording van Nederland als staat, als natie. De Staten-Generaal verklaren in dit stuk dat zij - door uiterste nood gedwongen, na onderling overleg en met algemene stemmen - de aanspraken van de koning van Spanje vervallen verklaren. In feite ontzeggen zij Filips II het recht zich te bemoeien met hun zaken: een Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. 

Eerste Donald Duck

In oktober 1952 werd in Nederland voor het eerst het weekblad Donald Duck uitgebracht. Onmiddellijk kon het blad rekenen op een grote groep lezers. In het begin putte dit blad voornamelijk uit de inmiddels aanzienlijke voorraad Amerikaanse strips. Later begon men in Nederland zelf Donald Duck-strips te maken, zoals dat ook gebeurde in andere landen waar een weekblad over de gevederde antiheld was opgericht. Inmiddels is de eerste Donald Duck een prijzig collector’s item.

Online stemmen

Vanaf vandaag wordt iedereen onder andere via Twitter opgeroepen om zijn of haar stem uit te brengen voor het topstuk met de grootste historische X-factor. De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief hebben een top 10 samengesteld, die bestaat uit: het Plakkaat van Verlatinge (1581), het Gezicht op Kaap de Goede Hoop van Johannes Vingboons (ca. 1665), het Journaal van de Gelderland (1601-1603), het Verdrag van de onafhankelijkheid van Suriname (1975), de Grondwet (1848), het Zweder-getijdenboek (ca. 1430-1435), het Stedenboek van Frederick de Wit (1698), het Album amicorum van Jacob Heyblocq (1623-1690), de eerste Donald Duck (1952) en het Visboek van Adriaen Coenensz (1577). Welk document of boek verdient het op de eerste plaats te staan?

De selectie van authentieke boeken en documenten is gemaakt op basis van schoonheid, historische waarde, herkomst of onvermoede kwaliteiten die de historische X-factor hebben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.deverdiepingvannederland.nl.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Lonneke op der Heijde, Koninklijke Bibliotheek, afdeling Marketing Services (Lonneke.opderHeijde@kb.nl, tel. 070 314 05 97).

De Verdieping van Nederland bevindt zich in het verbindingsgebied tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, vlak naast Den Haag CS en is zeven dagen per week gratis toegankelijk, www.deverdiepingvannederland.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in