Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek presenteren: Geschreven portretten


Den Haag

50 onvergetelijke Nederlanders
van 3 maart t/m 29 mei 2011

Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek presenteren vanaf 3 maart stukken uit de levens van bekende schrijvers, politici en andere baanbrekende Nederlanders. In de collecties van beide instellingen ligt een schat aan egodocumenten verborgen. Met deze tentoonstelling haken zij in op het motto van de Boekenweek, Geschreven Portretten. Kader Abdolah, schrijver van het Boekenweekgeschenk, opent de tentoonstelling in De Verdieping van Nederland.

Geschreven portretten, 50 onvergetelijke Nederlanders

In de tentoonstelling zijn de persoonlijke documenten van onder meer Michiel de Ruyter, Mata Hari, Aletta Jacobs, Henriette Roland Holst, Marga Klompé, Anna Paulowna, P.C. Hooft, Louis Couperus, Harry Mulisch en Annie M.G. Schmidt te zien. De getoonde brieven, boeken en andere documenten vertellen iets kenmerkends over deze markante Nederlanders en zijn bepalend geweest in het leven van de betreffende personen. Grote vrouwen en mannen uit onze geschiedenis en literatuur passeren de revue.

Op 8 maart is het de 100e internationale vrouwendag. Vrouwen hebben dan ook een belangrijke plek in de tentoonstelling. Voor de positie van de Nederlandse vrouw is Aletta Jacobs een belangrijke baanbreker geweest. Met haar 17 jaar schrijft zij in 1871 een brief aan minister Thorbecke, met het verzoek zich te mogen inschrijven voor de universitaire studie in de medicijnen. Dit was toen nog niet mogelijk voor vrouwen. Thorbecke overlegt met de koning en geeft Aletta uiteindelijk toestemming. Hiermee wordt in ons land de weg vrij gemaakt voor vrouwen om zich wetenschappelijk te ontplooien.
Wie is er niet opgegroeid met de boeken en liedjes van Annie M.G. Schmidt? In 2011 is het 100 jaar geleden dat zij werd geboren. De tentoonstelling toont het diploma van haar bibliotheekopleiding. Daarnaast een brief waarin ze knorrige reageert op het verzoek van haar uitgever om een korte autobiografie te schrijven. Beide stukken komen uit een privécollectie en zijn nooit eerder getoond.

Boekenweek 2011

Van 16 tot en met 26 maart vindt de Boekenweek 2011 plaats, met als motto Curriculum Vitae - Geschreven Portretten. Kader Abdolah schrijft het Boekenweekgeschenk getiteld De kraai. Het draait hierbij om het waargebeurde levensverhaal. Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek haken met de tentoonstelling hierop in en werken samen met de Stichting CPNB, organisator van de Boekenweek.

Expositieruimte De Verdieping van Nederland

De Verdieping van Nederland toont 1000 jaar geschiedenis aan de hand van de belangrijkste topstukken uit de schatkamers van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. De inhoud wisselt regelmatig, daardoor blijft het steeds een verrassing wat er in De Verdieping van Nederland te zien is.

Locatie: De Verdieping van Nederland bevindt zich in het gebouw van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof, Den Haag, vlak naast Den Haag CS en is zeven dagen per week gratis toegankelijk. www.deverdiepingvannederland.nl.

--------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Martine Bartels, Nationaal Archief,  Martine.Bartels@nationaalarchief.nl of 070-3314 184. Zie ook www.deverdiepingvannederland.nl
Meer informatie over de Boekenweek: www.cpnb.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in