Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Dutch Series Guyana


Den Haag

Belangrijke bron over het Guyanees-Nederlandse slavernijverleden voor iedereen beschikbaar via onze website.

Wie op zoek is naar meer informatie over zijn Guyanese voorouders, het dagelijks leven in de Nederlandse plantagekoloniën Essequibo, Demerara en Berbice, of onderzoek doet naar het Guyanese slavernijverleden, kan voortaan de digitale Dutch Series Guyana als bron raadplegen.

Op 12 oktober overhandigde A. Agema, hoofd afdeling Digitalisering, namens het Nationaal Archief Nederland meer dan 98.000 scans en het gerestaureerde archiefmateriaal aan N. Gamel-Garter, hoofd van het Natonaal Archief Guyana tijdens een feestelijke projectafsluiting.

Waarom is de Dutch Series Guyana zo belangrijk?

De Dutch Series Guyana, berustende bij de National Archives of Guyana, bevat de nog resterende bestuursarchieven van de toenmalige Nederlandse plantagekoloniën Essequibo, Demerara en Berbice, uit de 18e en begin 19e eeuw. En geven een inzicht in het dagelijks bestuur van de koloniën, de uitgifte van gronden, het innen van de hoofdgelden, de aanvoer van slaven, slavenopstanden, behandeling van slaven, het weglopen van slaven, de contacten met de Arawakken en Caraïben.  

Het Metamorfoze project ‘Dutch Series’ Guyana

De conservering en digitalisering van deze Guyanese archiefstukken in Nederland maken onderdeel uit van het Metamorfoze themaproject ‘Slavernij’. Het doel hiervan is om historische bronnen over slavernij online toegankelijk te maken voor onderzoek. Het project is opmerkelijk, onder andere omdat de Guyanese president persoonlijk toestemming heeft verleend om hun oudste documentair erfgoed tijdelijk uit te lenen aan Nederland. Deze collectie is opgenomen in UNESCO’s ‘Memory of the World Register’. Tevens hebben conservatoren van  de Nationale Archieven van Nederland en Curaçao samen een workshop gegeven over conservering en collectiemanagement aan medewerkers van diverse instellingen in Guyana.

Toekomstige projecten

In Guyana is nog eens 2,5 meter aan relevant archiefmateriaal gevonden. Ook in Suriname, buurland van Guyana, zullen de komende jaren nog diverse collecties worden gedigitaliseerd. Samen zullen deze collecties ons een beter inzicht geven in het slavernijverleden. 

 
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in