Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vacature Fellowship middeleeuwen en vroegmoderne tijd


Den Haag

Het Nationaal Archief zoekt kandidaten voor een fellowship met het centrale thema archieven uit de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, zoals de archieven van de Staten-Generaal en het Hof van Holland. Het fellowship-programma heeft als doel de banden tussen het wetenschappelijke veld en het Nationaal Archief te versterken. 

Omschrijving van de vacature

De fellow verricht een analyse van de vragen die het Nationaal Archief krijgt over de archieven; hoe die vragen beantwoord kunnen worden en hoe de bezoeker via de website beter bediend kunnen worden. Daarbij worden in elk geval de drie bestaande indexen en de informatie uit de toegangen geïntegreerd in nieuwe onderzoeksgids(en). Het doel van het onderzoek is een betere online zichtbaarheid en toegankelijkheid van de archieven te bereiken.

Naast het onderzoek is er ruimte om vanuit de eigen expertise voorstellen te doen voor nadere invulling van het fellowship die kunnen bijdragen aan een betere ontsluiting en/of presentatie van de genoemde archieven. Bij een onderwijsverplichting aan studenten is het mogelijk dit te combineren met de nadere invulling van het fellowship. Bijvoorbeeld door werkcolleges te organiseren bij het Nationaal Archief.

De fellow levert aan het einde van de periode de volgende eindproducten:

  • online publieksproduct ter vergroting van zichtbaarheid en toegankelijkheid van middeleeuwse en vroegmoderne archieven;
  • plan voor vergroting van zichtbaarheid en toegankelijkheid van middeleeuwse en vroegmoderne archieven; 
  • plan voor kennisverbreding ten behoeve van afdeling Dienstverlening.

Voor het fellowship is een stipendium van € 20.000,- beschikbaar. Het stipendium kan persoonlijk worden verstrekt of aan de eventuele werkgever. 

Direct solliciteren kan nog tot 23 juni

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in