Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Symposium Rethinking the VOC in volle gang


Den Haag

Wetenschappers uit 22 verschillende landen praten vandaag en morgen in het Nationaal Archief over VOC-onderzoek.

Nieuwe blik

De wetenschappers kijken met een nieuwe blik naar de gebeurtenissen uit de VOC-geschiedenis en het dekoloniseren van historisch onderzoek en archieven. Wat gebeurde er indertijd? Wie deed wat? Wie profiteerde, wie had eronder te lijden? Hoe werkt dat anno 2017 door in onze maatschappij? De experts delen hun recente onderzoeksbevindingen over slavernij, sociale structuur van koloniale samenlevingen, klimaatpatronen, diplomatieke verhoudingen, economie etc. Daarnaast laten zij zien hoe historisch onderzoek verrijkt kan worden door rekening te houden met interculturele en niet-westerse perspectieven.

Het symposium Rethinking the VOC is live te volgen op ons YouTube-kanaal en op twitter (#rethinkingVOC). 

Grote interesse in koloniale geschiedenis

Er is een groeiende belangstelling voor koloniale geschiedenis, niet alleen in Nederland meer ook in de voormalige koloniën en elders in de wereld. Van de 110.00 jaarlijkse verzoeken om inzage in archieven, gaan er ruim 5.000 over de VOC. Dat was voor het Nationaal Archief ook reden om het VOC-archief te digitaliseren en de tentoonstelling De Wereld van de VOC te organiseren. Als wetenschappelijke verdieping organiseert het Nationaal Archief samen met de universiteit Leiden dit symposium.

Maatschappelijke kwesties

Niet zelden raakt historisch onderzoek naar bijvoorbeeld slavernij en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, ook actuele maatschappelijke kwesties. Wat in het verleden gebeurde, of het nu 70 of 400 jaar geleden was, heeft ook vandaag nog zijn uitwerking. Dat besef is nodig om actuele problemen aan te pakken. Het Nationaal Archief wil om die reden een breder gebruik van bronnen bevorderen. Zo kan iedereen zich een mening vormen op basis van historische feiten.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in