Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Surinaamse archieven weer terug op eigen bodem


Den Haag

Ter gelegenheid van de afronding van het project Teruggave Archieven Suriname hebben diverse sprekers presentaties gegeven over de verschillende aspecten van het Surinaams archief.

Minister Jet Bussemaker

Namens de Nederlandse regering  gaf minister Bussemaker op 19 januari de koloniale archieven definitief terug aan Suriname. Daarmee komen de gerestaureerde en gedigitaliseerde archieven weer thuis. In haar toespraak ging ze in op het belang van deze archieven voor mensen afzonderlijk en voor een land als geheel.

Frans van Dijk: projectleider Teruggave Archieven Suriname

Frans van Dijk vertelde over het verloop en alle ins en outs van het omvangrijke project dat zeven jaar in beslag nam. In die tijd zijn miljoenen bladzijden voorbereid op digitalisering, 40 archiefcollecties gedigitaliseerd en miljoenen scans online gepresenteerd. Nu zijn deze scans online beschikbaar voor  verder onderzoek.

Bekijk de presentatie

Maurits Hassankhan: Het geheugen van Suriname

Oud-minister van Binnenlandse Zaken M.S.H. (Maurits) Hassankhan was als minister maar ook als politicus, schrijver en historicus nauw betrokken bij het project Teruggave Archieven Suriname. Hij sprak niet alleen over het project maar ook over de toekomst: het digitaliseren en beschikbaar stellen van archieven over Suriname die verspreid liggen in verschillende archiefinstellingen.

Bekijk de presentatie

Eric Ketelaar: Ontheemde archieven: uitdagingen en oplossingen

Emeritus hoogleraar Archiefwetenschap prof. dr. F.C.J. Ketelaar sprak over ontheemde archieven (displaced archives) waar opnieuw (inter)nationaal veel aandacht voor is. Hoe past het project teruggave Surinaamse archieven hierin?

Bekijk de presentatie

Peter Meel: Hoe verder met het project Teruggave Archieven Suriname?

Volgens Dr. P.J.J. Meel, directeur onderzoek van het Instituut voor Geschiedenis Universiteit Leiden, krijgen archieven pas betekenis als ze gebruikt worden voor onderzoek. Hij pleitte voor een onderzoeksagenda en een prioriteitsproject over Surinaamse politieke geschiedenis.

Bekijk de presentatie

Aviva Ben-Ur: The power of the archives: The Case of Suriname’s Jews

(Aviva) Ben-Ur is Associate Professor in the Department of Judaic and Near Eastern Studies at the University of Massachusetts-Amherst, en Fulbright Fellow aan de Leidse universiteit. Zij vertelde over een van de teruggegeven en gedigitaliseerde Surinaamse archieven: het archief van de Surinaamse Portugese Joden. Zij leefden in de Jodensavanne die bijna functioneerde als een soevereine staat. Het archief geeft een totaal ander beeld van het verleden dan we tot dan toe hadden.

Bekijk de presentatie

Fatah-Black: Toegang tot het recht en toegang tot de gerechtelijke archieven in Suriname

Dr. K.J. (Karwan) Fatah-Black vertelde over de schat aan informatie over de 17e eeuwse sociale geschiedenis van Suriname die in de archieven van de Raad van Politie en Criminele Justitie te vinden is. De digitalisering en overbrenging aan Suriname openen wegen voor nieuw en belangwekkend onderzoek.

Bekijk de presentatie

Aspha Bijnaar: Stilte in de archieven

Dr. A. (Aspha) Bijnaar gaf aan dat archief over het Nederlandse slavernijverleden een eenzijdige visie geeft. Immers de bronnen zijn samengesteld door veelal kolonialen, witte mannen vanuit finaciële en administratieve overwegingen. Toch kunnen in de stilte van de archieven de nog niet gehoorde stemmen van bijvoorbeeld vrouwen en kinderen horen weerklinken. Zo is een vollediger verhaal te presenteren.

Bekijk de presentatie

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in