Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Start samenwerking musea met topstukken Canon van Nederland


Den Haag

Twaalf musea tekenden op 24 oktober een samenwerkingsovereenkomst in Museum Prinsenhof in Delft. Doel is met elkaar de geschiedenis van ons land te laten zien. Het Nationaal Archief sluit zich als partner in 2018 aan.

Groot enthousiasme onder Nederlandse instellingen

De lancering van het netwerk is een vervolg op de opening van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum op 23 september. De komende jaren sluiten musea uit twaalf provincies zich aan met voorwerpen die onmisbaar zijn om alle 50 vensters van de Canon van Nederland te verbeelden.

Canon van Nederland

Onder de vlag van de Canon van Nederland plaatsen de musea topstukken in de eigen presentatie in de schijnwerpers. Ook gaan zij samenwerken op het gebied van programmering en presentatie. Door het hele land wordt op deze manier de veelzijdigheid van de geschiedenis van Nederland voor een breed publiek getoond en verteld. Het Nationaal Archief sluit zich in 2018 aan als partner.

Oog in oog met de geschiedenis

Elk van de deelnemende musea toont in de vaste presentatie topstukken van de Nederlandse geschiedenis. Deze topstukken, voor de bezoeker duidelijk gemarkeerd, laten hem/haar direct oog in oog staan met de geschiedenis. Samen zorgen de historische voorwerpen voor een verdere ‘inkleuring’ van de Canonvensters en belichten zij daarbij verschillende invalshoeken van het verleden.

Slavernij en de Beeldenstorm

Zo wordt het venster Slavernij verbeeld in het Tropenmuseum (brandmerk, slavenboei en banjo), het Scheepvaartmuseum (buste en foto van leden van de familie Huydecoper) en het Amsterdam Museum (twee schilderijen: één van de Herengracht in 1685 en één van een Surinaamse suikerplantage ca. 1700). Drie topstukken tonen het venster De Beeldenstorm: een portret van Maarten Luther en een Christuskop (beide Museum Catharijneconvent) en een schilderij dat juist een vertekend beeld van die Beeldenstorm geeft (Museum Prinsenhof Delft).

Start netwerk

Vanaf 24 oktober zijn topstukken te zien in het Amsterdam Museum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum van Oudheden, Het Scheepvaartmuseum en Tropenmuseum. Het Allard Pierson Museum, Rijksmuseum in Amsterdam en de website www.entoen.nu dragen bij met content, programmering, onderzoek en advies. Het netwerk is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, K.F. Hein Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting.

Nieuwe partners in 2018

Het enthousiasme onder Nederlandse culturele instellingen voor het Canonnetwerk is groot. Naast het Nationaal Archief sluiten zich in 2018 ieder geval bij het netwerk aan: Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Museum Huis Doorn, Museum Het Rembrandthuis, Nationaal Archief, Paleis Het Loo, Rijksmuseum Boerhaave, Spoorwegmuseum, Universiteitsmuseum Groningen en Watersnoodmuseum. Gesprekken met andere instellingen lopen op dit moment nog.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in