Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Samenwerking Nederlands en Indonesisch Nationaal Archief en opening tijdelijke tentoonstelling


Den Haag

Op 27 oktober tekenden het Nationaal Archief en Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), het Nationaal Archief van Indonesië, een nieuw Memorandum of Understanding en Executive Program met afspraken en plannen voor de toekomst. Daarnaast opende de pop-up tentoonstelling The birth of the Indonesian youth movement.

Gezamenlijk verleden

Nederland en Indonesië delen een gezamenlijke geschiedenis die zijn sporen heeft nagelaten in de nationale archieven van beide landen. Delen van één en hetzelfde archief kunnen zich zowel in Nederland als Indonesië bevinden. Binnen het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) werkt het Nationaal Archief nauw samen met het ANRI, onder andere op het gebied van digitalisering van koloniale archieven.


Indonesische feestdag Sumpah Pemuda

Ieder jaar wordt in Indonesië op 28 oktober de Sumpah Pemuda (‘Eed der Jongeren’) herdacht, die in 1928 werd uitgesproken door de deelnemers van het tweede Indonesische jeugdcongres. Zij wilden ‘één Land, één Volk en één Taal’, een gebeurtenis die heel belangrijk zou blijken in het proces van nationale bewustwording in Nederlands-Indië. In de pop-up tentoonstelling in het Nationaal Archief worden verschillende Indonesische (jeugd)organisaties en hun rol in de groei van de nationale eenheidsgedachte voor het voetlicht gebracht.

De tentoonstelling The birth of the Indonesian youth movement in het informatiecentrum van het Nationaal Archief is gratis te bezichtigen tot 4 november a.s.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in