Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief draagt bij aan (Nieuw)-Amsterdamse verhalen


Den Haag

Het Stadsarchief Amsterdam en de New York City Municipal Archives brengen het gedeelde verleden van Amsterdam en New York onder de aandacht. Het Nationaal Archief levert vanuit het project Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE) een (financiële) bijdrage aan dit project.

Nederlandse nederzetting in 17e eeuw

Over de geschiedenis van Nieuw-Amsterdam (het huidige New York) zijn aan beide zijden van de Atlantische Oceaan archieven bewaard gebleven. Archivarissen uit Nederland en de Verenigde Staten werken samen in het project New Amsterdam Stories. Op die manier worden documenten over de vroegste bewoners van de 17e-eeuwse Nederlandse nederzetting op Manhattan online toegankelijk gemaakt en met elkaar verbonden. Doel van het project is om informatie over vroege New Yorkers beschikbaar te stellen aan studenten, onderzoekers en Amerikanen die naar gegevens over hun voorouders zoeken.

Website New Amsterdam Stories

Op de vernieuwde website New Amsterdam Stories zijn de levensverhalen van enkele van de eerste inwoners van Nieuw-Amsterdam verzameld. Aan de hand van archiefstukken uit beide landen lees je hoe ze vertrokken uit Amsterdam om een nieuw leven op te bouwen in de nieuwe wereld aan de andere kant van de oceaan.

Van Nieuw-Amsterdam naar New York

In 1625 begint de West-Indische Compagnie (WIC) op het meest zuidelijke puntje van het eiland Manhattan met de bouw van Fort Amsterdam. Rondom het fort verrijzen steeds meer Nederlandse kolonistenhuizen, waarmee de vestiging van Nieuw-Amsterdam een feit is. De stad krijgt in 1653 stadsrechten en groeit in de loop der jaren uit tot de grootste Nederlandse plaats in Noord-Amerika. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog in 1664 veroveren de Engelsen Nieuw-Amsterdam. Bij de Vrede van Breda in 1667 krijgen de Engelsen de kolonie officieel toegewezen.De Engelsen dopen de stad om tot New York. 

Lees meer over Nieuw-Amsterdam en de aankoopbrief van Manhattan 

Nationaal Archief

M. Gosselink, New York Nieuw Amsterdam: de Nederlandse oorsprong van Manhattan (Amsterdam 2009), signatuur 416C7

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in