Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lading van VOC-schip de Rooswijk wordt geborgen


Den Haag

In 1740 loopt het VOC-schip de Rooswijk voor de kust van Engeland op een zandbank en zinkt. Vanaf juli wordt de resterende lading van het onfortuinlijke schip geborgen en tentoongesteld.

VOC-schip de Rooswijk

De Rooswijk is in 1737 in Amsterdam gebouwd. Het vaart uit voor de Amsterdamse kamer, de grootste van de zes VOC-'kantoren' in Nederland. In 1737-1738 maakt het schip zijn eerste succesvolle reis naar de Oost. Daarvan zijn de scheepssoldijboeken in het Nationaal Archief bewaard gebleven waarin de salarisadministratie van de opvarenden werd bijgehouden.

Laatste reis

Op 8 januari 1740 vertrekt de Rooswijk van de rede van Texel voor zijn tweede reis om in het verre oosten specerijen, porselein en kostbare stoffen te kopen. Op de heenreis neemt de Rooswijk, net als de andere VOC-schepen, veel zilver en geld mee om de Aziatische goederen te betalen. Voor handelsgoederen uit Nederland bestaat in de Oost nu eenmaal weinig belangstelling. Op de tweede dag van zijn reis, steekt een enorme storm op die de Rooswijk fataal wordt. Het schip vergaat met man en muis op de Engelse Goodwin Sands, voor de kust bij Dover.

Lading Rooswijk geborgen

Een duiker ontdekt in 2004 het wrak van de Rooswijk. Een jaar later is al veel van de kostbare lading geborgen. 1000 kg zilver, 36.000 zilveren munten, sabels, kanonnen, musketten, kookgerei, een kaarsendover, een bril en een mosterdpotje met de lepel er nog in, worden teruggevonden. Nederland krijgt een deel van de geborgen lading.

Beschermd wrak

De Rooswijk is een beschermd wrak volgens het Verdrag van Malta. Stromingen en schuivende zandlagen bedreigen ondertussen het wrak zo ernstig dat veel archeologische informatie verloren dreigt te gaan. Daarom heeft het kabinet besloten het wrak met een internationaal team te onderzoeken en de overgebleven lading te bergen. Het is voor het eerst dat een VOC-schip op deze schaal wetenschappelijk wordt onderzocht.

Nationaal Archief

1.04.02 VOC-archieven, inv.nr.6058: Rooswijk scheepssoldijboeken 1737-1738 (eerste reis)

Meer weten over de VOC? Kom naar de tentoonstelling De wereld van de VOC

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in