Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17


Den Haag

Het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 heeft de gehele Nederlandse samenleving geraakt. Daarom is het van belang alle beschikbare informatie hierover goed en duurzaam te bewaren.

Inventarisaties

Op dit moment is van twintig overheidsorganisaties bekend welke informatie over MH17 zij beheren. Iedere instelling heeft een lijst opgesteld van de informatie die op dit moment bij hen bekend is. De inventarisaties zijn verzameld voor belanghebbenden en belangstellenden. Ze worden in de onderzoeksgids Informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17 op de website van het Nationaal Archief gepubliceerd. De informatie is dus nog niet in bezit van het Nationaal Archief maar ligt nog bij de betreffende overheidsinstellingen.

Toegang tot de informatie

De informatie is nog niet bij het Nationaal Archief te raadplegen. Dat kan pas nadat deze is overgebracht van de overheidsinstanties naar het Nationaal Archief. Daarvoor staat een periode van maximaal 20 jaar. Voor vragen over de beschreven informatie neemt u contact op met de betreffende overheidsorganisatie. De contactgegevens staan bij het informatieoverzicht.

Actualisering van de informatie

De overzichten van de betrokken organisaties zijn bijgewerkt tot 1 mei 2017. Ze beschrijven in hoofdlijnen welke informatie er is. Deze overzichten geven inzicht in de betrokkenheid van de organisatie, contextinformatie (werkprocessen) en de aanwezige informatie. Jaarlijks worden de overzichten geactualiseerd door de betrokken partijen. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 geïnformeerd over de stand van zaken rond  de archivering en inventarisatie van informatie met betrekking tot het neerhalen van vlucht MH17.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in