Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

In gesprek over De wereld van de VOC


Den Haag

Het Nationaal Archief nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst In gesprek over de wereld van de VOC op dinsdag 19 december 2017. Aanleiding zijn kritische geluiden over de manier waarop de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de tentoonstelling De wereld van de VOC gepresenteerd wordt. Het Nationaal Archief wil het gesprek aangaan om de blik te verbreden.

De wereld van de VOC

Om inzicht te geven in het verleden van Nederland, organiseert het Nationaal Archief tentoonstellingen, educatieprojecten en evenementen. De meest recente tentoonstelling, De Wereld van de VOC, opende in februari van dit jaar haar deuren. In deze expositie wordt de geschiedenis van de VOC uiteengezet, aan de hand van archief van deze vroege multinational. Bij de totstandkoming van de tentoonstelling heeft het Nationaal Archief ernaar gestreefd een zo objectief mogelijk verhaal te vertellen over de Compagnie, haar werknemers en de landen waar zij heenging. 

Kritische geluiden

Na de opening van de tentoonstelling kwamen er vanuit verschillende hoeken kritische geluiden. Critici benoemen vooral het gebrek aan meerstemmigheid en vinden dat de tentoonstelling teveel is samengesteld vanuit het perspectief van de Compagnie.

Archief in een veranderende maatschappij

Het is belangrijk om naar deze geluiden te luisteren. De samenleving verandert continu. Het Nationaal Archief wil daarin meebewegen en steeds opnieuw zijn positie bepalen. Het doel van de bijeenkomst op 19 december is het ontvangen van feedback , om zo onze blik te verbreden. 

Discussieer mee

In de bijeenkomst staan de volgende vraagstukken centraal: Hoe kan een gedeeld verleden worden gepresenteerd met een collectie die vanuit één perspectief gevormd is? Hoe om te gaan met hiaten in een collectie? Zijn archieven neutraal of juist niet?  Welke rol speelt taal in relatie tot inclusiviteit (insluiting van iedereen). 

Programma In gesprek over de VOC

15:45 uur: inloop

16:00 uur: welkom door Irene Gerrits, directeur Collectie en Publiek.

16:10 uur: welkom door gespreksleider Wim Manuhutu en voorstellen panel.

Panelleden zijn onder andere:

  • Imara Limon; conservator bij het Amsterdam Museum, o.a. verantwoordelijk voor het programma New Narratives
  • Caroline Drieënhuizen; historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van (koloniaal) Indonesië, materiële cultuur en kritische erfgoed- en museumstudies
  • Mirjam Shatanawi; conservator Midden-Oosten en Noord-Afrika in het Tropenmuseum

16:30 uur: bezoek in groepjes aan De Wereld van de VOC

17:15-17:30: pauze

17:30 uur: voortzetting gesprek en verzamelen feedback en inzichten

18:30 uur: borrel

20:00 uur: afsluiting

Informatie

Datum: dinsdag 19 december

Tijd: 15.45 uur - 20.00 uur 

Plaats: Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag, direct naast station Den Haag Centraal

Kosten: geen

Er is een beperkt aantal plekken.      

Graag aanmelden via events@nationaalarchief.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in