Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Europese Commissie vraagt naar uw ervaringen met Europeana


Den Haag

De Europese Commissie wil graag uw mening horen over Europeana, het digitale platform waar Europese erfgoedinstellingen hun collecties online beschikbaar stellen. Heeft u vanuit uw interesse of werk te maken met cultureel erfgoed? Vul dan de vragenlijst in en deel uw ervaringen.


53 miljoen werken

Aan Europeana doen zo’n 3.700 Europese musea, bibliotheken, archieven en andere organisaties met historische verzamelingen mee. Samen stellen zij via Europeana 53 miljoen werken online beschikbaar. Het aanbod is zeer divers. Denk aan middeleeuwse manuscripten, archiefstukken, 19e-eeuwse kranten, foto’s, films, bladmuziek, gegevens over monumenten en archeologische vondsten. De digitale erfgoedcollecties zijn direct te doorzoeken, maar ook (deels) beschikbaar voor hergebruik door derden, zoals wetenschap, onderwijs en toerisme.

Onderzoek

In mei 2016 heeft de Europese Raad voor Ministers conclusies aangenomen over de rol van Europeana voor de online zichtbaarheid en het gebruik van Europees cultureel erfgoed. De Raadsconclusies gaan in op financiering, organisatie, kennisfunctie, kwaliteit van beschikbare gegevens en gebruiksvriendelijkheid van Europeana.
Naar aanleiding van deze conclusies laat de Europese Commissie een onafhankelijke evaluatie van Europeana uitvoeren. En daar kunt u bij helpen door de online vragenlijst in te vullen. Op basis van de evaluatie doet de Europese Commissie voorstellen aan de lidstaten voor toekomstige ondersteuning van Europeana.

De online vragenlijst kan tot 14 januari 2018 in een van de 24 officiële EU-talen worden ingevuld. 

Na afronding van het onderzoek staan de resultaten op deze website

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in