Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

60 jaar Verdrag van Rome


Den Haag

Op zaterdag 25 maart ondertekenen 27 lidstaten van de Europese Unie in Rome een verklaring, waarin ze de Europese geloften van 60 jaar geleden vernieuwen. Groot-Brittannië is daar niet bij omdat het land ‘Europa’ gaat verlaten.

Eén gemeenschappelijke markt

Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen is het streven naar vrede en welvaart door onderlinge Europese samenwerking in de jaren 50 vrijwel algemeen. Nederland, België, Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië richten in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Met het Verdrag van Rome ziet de Economische Europese Gemeenschap (EEG), de voorloper van de Europese Unie, het licht. De economische samenwerking wordt uitgebreid en er komt één gemeenschappelijke markt met gemeenschappelijke buitengrenzen.

Toch tegenstand

De laatste jaren is het enthousiasme voor de Europese samenwerking minder geworden. In 1957 zijn ook kritische geluiden te horen. Niet iedereen is gelukkig met Nederland in de EEG. Het Verbond van de Nederlandse Groothandel stuurt een verklaring naar de Tweede Kamer waarin ze de EEG afwijst. Het Verbond vindt de EEG een breuk in de economische ontwikkeling van meer dan drie eeuwen. De belangen van Nederland en zijn internationale handel zouden in de EEG niet tot zijn recht komen. Het Verbond vindt verder dat Nederland zich politiek- economisch uitlevert aan o.a. West-Duitsland en meent dat Nederland noch historisch noch feitelijk in de EEG thuishoort. De Nederlandse industrie is ook niet helemaal gerust op de EEG. Ondanks deze bezwaren gaat het parlement akkoord met de Nederlandse toetreding tot de EEG.

Herdenking door 27 lidstaten

In de decennia na de ondertekening van het Verdrag van Rome zijn er 22 lidstaten bijgekomen. Bij de herdenking op 25 maart zal Groot-Brittannië verstek laten gaan, omdat het land bezig is de EU te verlaten. Tijdens de viering van 60 jaar Europa zal veel aandacht uitgaan naar de toekomst van de Europese samenwerking.

Werk aan de (Europese) winkel

De 27 lidstaten zijn het weliswaar eens over de grote waarde van de EU voor de veiligheid, welvaart en welzijn in Europa, er is groot verschil in inzicht waar de meeste aandacht en middelen aan moeten worden besteed. Bovendien is het duidelijk dat de EU beter moet functioneren om de problemen van deze tijd aan te kunnen. Het is verder noodzakelijk helder te maken waar de meerwaarde van de EU ligt. Kortom, er is werk aan de Europese winkel!

Nationaal Archief

2.05.280 Permanente Vertegenwoordiging bij de EEG/Euratom 1958-1964
2.21.286 Archief W. Drees, inv.nrs. 961,962

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in