Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kosteloze download van scans op gahetna.nl


Den Haag

In de week voor Kerst vinden werkzaamheden plaats op gahetna.nl die het kostenloos downloaden van scans in hoge resolutie mogelijk maken. Het gaat daarbij om alle afbeeldingen die nu al als Open Data gemarkeerd zijn (CC-BY licentie, CC0 en Public Domain). 

Nieuwe Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden

De aanleiding voor deze wijziging is de nieuwe Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden, vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die op 1 januari 2016 ingaat. In lijn met de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (gebaseerd op een Europese richtlijn) stelt deze regeling dat voor scans van archiefbescheiden die op initiatief van de archieven zelf gedigitaliseerd zijn geen kosten in rekening mogen worden gebracht.

Wijziging licentie foto's van CC-BY-SA naar CC-BY

Het beleid van het Nationaal Archief is erop gericht om hergebruik van de als open data beschikbaar gestelde afbeeldingen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarvoor is de licentie voor de scans van de open data foto's gewijzigd. Het 'gelijk delen' aspect komt te vervallen. Voor de foto's hechten we als archief belang aan de bronvermelding, daarom is gekozen voor de CC-BY licentie die het vermelden van de auteur bij hergebruik verplicht.

Niet alle afbeeldingen op gahetna.nl zijn als download beschikbaar

Uitgezonderd zijn de afbeeldingen waarvoor het auteursrecht niet bij het Nationaal Archief berust. In het geval van foto's mogen wij deze (alleen) tonen door de overeenkomst met de rechtenorganisatie Pictoright. Bij archiefstukken gaat het om afbeeldingen van materiaal van archieven in het buitenland (o.a. National Archives (Groot-Brittanië) en het Nationaal Archief van Suriname).

Meer informatie over CC-BY, CC0 en Public Domain

Lees de uitleg op creativecommons.org:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in