Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Samenwerking NIOD en Nationaal Archief


Den Haag

NIOD-directeur Marjan Schwegman en directeur van het Nationaal Archief Martin Berendse hebben op 20 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide organisaties zullen op diverse werkterreinen waar mogelijk samenwerken en zo gebruikmaken van elkaars deskundigheid. Zowel het NIOD als het Nationaal Archief hopen met deze overeenkomst elkaar positief te versterken.<--break->Binnen de samenwerking richt het Nationaal Archief zich vooral op zijn algemene archivistische expertise en het NIOD op de inbreng van kennis van- en informatieverschaffing over oorlog en genocide (in het bijzonder de Holocaust) in de 20e en 21e eeuw.

Gezamenlijke werkterreinen

In de overeenkomst zijn diverse werkterreinen als speerpunt aangemerkt. Dit betreft samenwerking op het gebied van het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van archieven van oorlogstribunalen die in Nederland zijn gevormd, het afstemmen van de verwerking van grote WOII-gerelateerde particuliere archieven, het digitaliseren van collecties uit en over de Tweede Wereldoorlog, het uitwisselen van expertise en informatie en het organiseren van gezamenlijk publieksbijeenkomsten.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in