Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe pagina’s Plakkaat van Verlatinge te zien


Den Haag

Sinds de opening van de nieuwe publieksruimten van het Nationaal Archief in oktober 2013 is het Plakkaat van Verlatinge permanent te bezichtigen. Tot nu toe waren de eerste 2 pagina’s te zien. Vandaag heeft algemene rijksarchivaris Martin Berendse deze bladzijde omgeslagen, zodat nu de volgende, nieuwe pagina’s te lezen zijn.

Wisselen van de pagina’s

Dat het Plakkaat van Verlatinge een plek heeft gekregen in de vaste publieksopstelling van het Nationaal Archief betekent dat het document met meer dan de normale zorg behandeld moet worden. Elke bladzijde van het Plakkaat mag slechts een beperkte tijd tentoongesteld worden. Daarom vindt er iedere 3 maanden een wisseling van pagina’s plaats. Voordeel voor het publiek daarvan is dat iedereen uiteindelijk het hele Plakkaat van Verlatinge kan bekijken.

Afstand van koning Filips II

Het Plakkaat van Verlatinge is een van de belangrijkste documenten in de collectie van het Nationaal Archief. Met dit Plakkaat bekrachtigen de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden op 26 juli 1581 dat zij in het vervolg onafhankelijk zullen optreden. Zij erkennen de Spaanse koning Filips II niet langer als heer der Nederlanden. Daarmee is het Plakkaat de geboorteakte van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Sommigen noemen het zelfs de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring.

Bekijk het Plakkaat

Het Plakkaat van Verlatinge is permanent te zien in het publiekscentrum van het Nationaal Archief. Maar het document is ook online te bekijken in de webexpo op deze website.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in