Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Graphic novel 'Peking, oorlog in de diplomatenwijk' verschijnt


Den Haag

Dit jaar start de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Op donderdag 27 februari verschijnt bij uitgeverij Xtra Peking, oorlog in de diplomatenwijk, een waargebeurd verhaal uit die periode. Het boek is een 'graphic novel': een strip vermengd met foto’s en documenten uit het Nationaal Archief.

Eerste Wereldoorlog in Peking

Het boek vertelt een boeiende, maar niet zo bekende episode uit de Nederlandse geschiedenis. In mei 1917 is de Eerste Wereldoorlog in volle gang. Ook China heeft zich dan inmiddels aangesloten bij de geallieerde troepen. In de hoofdstad Peking bevindt zich, niet ver van de indrukwekkende paleizen van de Verboden Stad, een internationale diplomatenwijk. Van de ‘Grote Oorlog’ is hier aanvankelijk weinig te merken. Dat verandert als China maatregelen uitvaardigt tegen de aanwezige Duitsers in het land.

Duitse belangen

Nederland houdt tijdens de oorlog vast aan zijn neutraliteit. De Nederlandse gezant, jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, krijgt - naast zijn reguliere diplomatieke werkzaamheden - van de Nederlandse regering opdracht om ook de Duitse belangen te behartigen. Dat doet hij samen met zijn militaire evenknie, Haro baron Van Hemert tot Dingshof, commandant van de gezantschapswacht. Hun nijvere inzet maakt hen evenwel verdacht bij hun geallieerde collega’s.

Opstandige soldaten

De insinuaties nemen toe als de opstandige Chinese generaal Chang Hsün zijn toevlucht neemt tot het Nederlandse gezantschap. Hsün heeft kort daarvoor een mislukte poging ondernomen om het oude Chinese keizerrijk in ere te herstellen. Over hem gaat het gerucht dat hij nauwe banden onderhoudt met de Duitsers. Daar komt nog bij dat de Nederlandse commandant behoorlijk op de proef wordt gesteld door sommige van zijn eigen soldaten, die zich schuldig maken aan diefstal …

'Graphic novel'

De 'graphic novel' Peking, oorlog in de diplomatenwijk is gemaakt in opdracht van het Nationaal Archief in Den Haag, waar de bronnen over het laveren van de Nederlandse diplomaten in Peking te vinden zijn. Veel van dit materiaal is te zien op de tentoonstelling Het geheugenpaleis.

Het boek is bijzonder door de mengvorm van tekeningen, foto's en historische documenten. Daarbij komt dat het verhaal ook erg actueel is vanwege de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, die dit jaar van start gaan.

Boekpresentatie

Het eerste exemplaar van de graphic novel wordt op donderdag 27 februari in ontvangst genomen door de nazaten – en tevens naamgenoten – van de 2 hoofdpersonages: gezant jonkheer Frans Beelaerts van Blokland en commandant Haro baron Van Hemert tot Dingshof.

De makers van Peking

Fred de Heij, kersverse winnaar van de Stripschapprijs 2014, nam het tekenwerk voor Peking voor zijn rekening. Een speciale uitdaging, omdat de hoofdpersonen en situaties uit het verhaal niet fictief zijn. Sterker nog: de foto’s waarop zij te zien zijn, zijn samen met historische documenten uit het Nationaal Archief in de strip verwerkt. Dat gebeurde in een nauwe samenwerking met vormgever Ger van Wulften.
Voor het scenario baseerde Peter Mennen zich op onderszoek dat Josse Pietersma naar deze geschiedenis heeft verricht in opdracht van het Nationaal Archief.

Nationaal Archief

Het boek Peking, oorlog in de diplomatenwijk (Uitgeverij Xtra) is vanaf 27 februari te bestellen in de webwinkel van het Nationaal Archief en in de boekhandel.

Het verhaal over de diplomatenwijk van Peking tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt ook deel uit van de tentoonstelling Het geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven. Naast prenten uit de graphic novel zijn daar ook de originele foto’s, documenten en objecten te zien.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in