Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Voorman van de vernieuwing van het archiefwezen overleden: prof.mr. J.Th. de Smidt (1923-2013)


Den Haag

Nog geen 3 weken na het heengaan van oud-algemeen rijksarchivaris mr. A.E.M. Ribberink overleed op 18 februari jl. prof. mr. J.Th. (Tom) de Smidt. Samen stonden zij in 1968 in de frontlijn van de revolutie die het Nederlandse archiefwezen toen meemaakte: de eerste als opvolger van de opgestapte algemeen rijksarchivaris Van der Gouw, de tweede als door minister Marga Klompé geroepen oprichter en 1e voorzitter van de Archiefraad.

Modernisering rijksarchiefdienst

Samen ook zorgden zij voor het beroemde advies nummer 15 van de Archiefraad, waarmee in 1970 de basis werd gelegd voor de modernisering van de Nederlandse rijksarchiefdienst. Het was een soort deltaplan, waarin een einde werd gemaakt aan de schokkende veroudering en onderbezetting van de rijksarchieven en een visie voor de toekomst werd gegeven.

'Archiefrat'

De Smidt was jurist en rechtshistoricus. Als hoogleraar inleiding tot het recht en oud-vaderlands recht in Amsterdam en tegelijk hoogleraar oud-vaderlands recht in Leiden was hij initiator van vele omvangrijke archiefprojecten. Hij was wat men wel eens oneerbiedig een 'archiefrat' noemt, een vorser die materiaal wist boven te halen dat anderen reeds lang verloren waanden. Vele onderzoekers hebben van zijn werk geprofiteerd.

Ontsluiten belangrijke rechterlijke bronnen

Het eerste grote project was het toegankelijk maken van de dossiers van de Grote Raad van Mechelen, de hoogste rechterlijke instantie van de Nederlanden in de 16de eeuw. Minstens zo belangrijk was de uitgave van de bronnen van onze codificatiegeschiedenis in de Bataafs-Franse tijd. Alsof dit alles niet genoeg was, leidde De Smidt ook onderzoek naar het recht in 'de West', dat onder andere het West-Indisch Plakkaatboek opleverde.

Ondanks al zijn onschatbare kwaliteiten en verdiensten, is het vooral de mens Thom De Smidt die warme herinneringen zal nalaten bij de velen die hij begeleidde, stimuleerde en adviseerde.
De Smidt is 89 jaar geworden. Het Nationaal Archief bewaart een deel van het persoonlijk archief van prof.mr. De Smidt.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in