Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tentoonstelling Middeleeuwse boeken en slavenhandel in Nederland


Den Haag

Vanaf 5 juni is een nieuwe selectie topstukken te zien in de Verdieping van Nederland, de gezamenlijke tentoonstelling van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. De expositie bestaat uit prachtig geïllustreerde Middeleeuwse boeken, onder andere van dichter Jacob van Maerlant, en originele documenten over de slavernij in Nederland. De topstukken worden tot eind oktober tentoongesteld.

Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, ca.1350, Koninklijke Bibliotheek

Jacob van Maerlant (1230/1235-ca.1291) geldt als de belangrijkste Middelnederlandse dichter. Zijn encyclopedie van de natuur, Der naturen bloeme, is een vrije bewerking van De natura rerum van de filosoof Thomas van Cantimpré (ca.1200-ca.1272). In dertien boeken behandelt Maerlant de mens, de levende natuur, en ‘dode’ natuur als edelstenen en metalen. Het handschrift is rond 1350 geschreven in Utrecht of Vlaanderen. Het bevat zo’n 460 miniaturen, onder andere van ‘homines monstruosi’, vreemde mensenrassen die in verre streken zouden leven.

Wet afschaffing slavernij, 1863, Nationaal Archief

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat er een einde komt aan slavernij in alle koloniën. In de 17e, 18e en 19e  eeuw kent ook Nederland slavernij. De Nederlandse handelsmaatschappijen (met name de West-Indische Compagnie, WIC) verzorgen bijna 7% van de slavenhandel in de wereld. Wanneer op 1 juli 1863 de slavernij eindelijk wordt afgeschaft, is Nederland een van de laatste landen waar dat gebeurt. Het besluit hiertoe wordt al in 1848 genomen, maar het duurt nog vele jaren voordat de wet er daadwerkelijk is. Het parlement kan het namelijk moeilijk eens worden over de schadevergoeding die een eigenaar moet krijgen voor het verlies van zijn ‘eigendom’. De originele wet op de afschaffing van de slavernij op de Antillen en in Suriname en andere topstukken zoals het scheepsjournaal van Bontekoe zijn nu te zien in de Verdieping van Nederland.

De Verdieping van Nederland

De expositieruimte bevindt zich in het verbindingsgebied tussen het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag. Direct naast Den Haag CS. Voor openingstijden en overige informatie, ga naar de Verdieping van Nederland.

Webexpo Nederland en de Wereld

Kijk op de webexpo Nederland en de Wereld en de foto-/kaartcollectie van deze website voor beeldmateriaal en informatie over Nederland in het koloniale tijdperk en de slavernij. Op het themaplein Koloniaal en handelsverleden is onder andere informatie te vinden over archieven die betrekking hebben op dit onderwerp.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in