Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Scheiden doet lijden


Den Haag

Het Nationaal Archief is samen met het programma Andere Tijden op zoek naar persoonlijke verhalen over echtscheidingen. Tegenwoordig is een echtscheiding helemaal niet meer vreemd en gaat wettelijk gezien redelijk soepel; gehuwden kunnen officieel ‘de echt’ beëindigen zonder daar allerlei gegronde redenen voor op te moeten geven. Dat het vóór 1971 veel moeilijker was om bij wet van elkaar te scheiden, kunnen wij ons nu haast niet meer voorstellen.

De grote leugen

Vóór de echtscheidingswet in 1971 was scheiden alleen mogelijk als er sprake was van mishandeling, curatele op grond van verkwisting, gevangenschap van minimaal 4 jaar of overspel. Omdat veel echtgenoten/echtgenotes aan geen van deze voorwaarden voldeden, was het gebruikelijk om overspel te veinzen. Dit werd dan ook – dramatisch - ‘de grote leugen’ genoemd.

Maatschappelijk debat

In de jaren ’60 nam de maatschappelijke druk tot versoepeling van de echtscheidingswet toe. Dit blijkt onder andere uit de vele brieven van burgers aan de koningin, ministers en ministeries die het Nationaal Archief bewaart. Smeekbrieven bijvoorbeeld van mensen die soms al lange tijd een buitenechtelijke relatie hadden of van hun echtgenoot wilden scheiden wegens krankzinnigheid. Vaak hadden ze hun eega vele jaren niet meer gezien.

Schrijf mee

Herkent u zich in bovenstaande beschrijving? Bent u zelf voor 1971 gescheiden? Wellicht heeft u juist na de invoering van de nieuwe wet een streep onder uw huwelijk gezet? Of uw ouders? Ongetwijfeld heeft deze gebeurtenis grote invloed op uw leven gehad en zo ja, hoe? Schrijf het ons. Plaats uw verhaal op het Verhalenarchief van het Nationaal Archief en/of stuur uw reactie naar Andere Tijden.

Voeg indien mogelijk materiaal bij dat uw herinneringen aan deze periode illustreert; een bundeltje brieven, een dagboek, foto's, dat ene filmpje, een bijzonder kaartje, een tekening of een ander document.

Tentoonstelling

De verhalen uit het Verhalenarchief worden mogelijk toegepast en naverteld in de tentoonstelling Het geheugenpaleis, met je hoofd in de archieven in het Nationaal Archief. Hierin besteden wij onder andere aandacht aan de echtscheidingswet van 1971. De tentoonstelling is te zien vanaf 16 oktober 2013 t/m 29 juni 2014.

Andere Tijden

Bij het verzamelen van persoonlijke verhalen over de invoering van de herziene Echtscheidingswet van 1971 werkt het Verhalenarchief samen met Geschiedenis 24 van de NTR. In januari 2014 wijdt het geschiedenisprogramma Andere Tijden een aflevering aan dit onderwerp.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in