Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Publieksbalie Kadaster bij Groninger Archieven open


Den Haag

Op woensdag 17 april vindt de officiële opening plaats van de Kadasterbalie bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Groninger Archieven. Daarbij zijn de heer Benasconi (directeur van het Kadaster), de heer De Jonge (directeur Groninger Archieven) en de heer Berendse (directeur van het Nationaal Archief) aanwezig. De Kadasterbalie is het resultaat van de integratie van de kadastrale informatievoorziening en de publieksfuncties van het RHC Groninger Archieven.

Onderzoek wordt vergemakkelijkt

Met deze Kadasterbalie verplaatst het Groningse Kadaster zijn publieksbalie naar het gebouw van het RHC Groninger Archieven. Dat betekent dat bezoekers die niet alleen op zoek zijn naar kadastraal archiefmateriaal, maar ook historische informatie, vanaf nu op 1 adres terecht kunnen. Er hoeft niet langer tussen 2 locaties heen en weer gependeld te worden.

Samenwerking Kadaster, RHC’s en Nationaal Archief

In het kader van de integratie van informatievoorziening door het Kadaster en de publieksfunctie van het Nationaal Archief en de 11 RHC’s is de intentie uitgesproken om ook op andere plaatsen initiatieven, zoals vanaf nu in Groningen, te ontwikkelen. Die samenwerking en de wijze waarop die vorm zou moeten krijgen, wordt in de komende periode verder uitgewerkt door de betrokken partijen.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Kadasterbalie bij de Groninger Archieven op de website van het Kadaster.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in