Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Overdracht archief Michiel de Ruyter


Den Haag

Het Nationaal Archief heeft op 5 maart een aanvulling op het archief van de grootste Nederlandse zeeheld, Michiel de Ruyter, en zijn nazaten, in ontvangst genomen. Daarmee is het volledige archief De Ruyter nu in Den Haag voor iedereen toegankelijk. Enkele topstukken zijn zelfs online in te zien.

Archief weer compleet

De archivalia lagen tot voor kort thuis bij Frits de Ruyter de Wildt, 12de generatie afstammeling van de vlootvoogd. De collectie was ondergebracht bij de Stichting M.A. de Ruyter die tot doel heeft de herinnering aan de zeeheld levend te houden. De stichting heeft nu besloten de stukken over te dragen aan het Nationaal Archief, zodat deze goed geconserveerd blijven en door iedereen zijn in te zien. Het archief De Ruyter is nu in zijn geheel ondergebracht bij het Nationaal Archief, nadat een eerste deel al in 1896 gekocht werd van de nazaten voor het forse bedrag van 15.000 gulden. De aanvulling is door het Nationaal Archief verworven voor het symbolische bedrag van 1 florijn.

Brieven van admiraal De Ruyter

De aanvulling bevat stukken afkomstig van De Ruyter zelf, waaronder brieven die hij wisselde met familieleden, zeeofficieren en hoogwaardigheidsbekleders als raadpensionaris Johan de Witt en stadhouder Willem III. Daarnaast bevat de collectie documenten van verwanten en nazaten, onder andere met betrekking tot de herdenking van hun beroemde voorvader. Topstukken zijn onder meer twee eigenhandige brieven van De Ruyter aan het thuisfront, geschreven in 1667 en 1673, en de laatste brief aan zijn familie, die hij dicteerde enkele weken voordat hij in een zeeslag bij Sicilië dodelijk gewond raakte (april 1676).

Archiefinventaris en online topstukken

1.10.72 - archief van Michiel Adriaenszoon de Ruyter , zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982

De topstukken uit het archief De Ruyter zijn gedigitaliseerd. Bekijk deze documenten over Michiel de Ruyter en zijn verwanten online.

Uiteraard zijn alle stukken ook in te zien op de studiezaal van het Nationaal Archief.

En ook

De website Isgeschiedenis.nl besteedt ook aandacht aan Michiel de Ruyter. Lees het artikel over het leven van de grootste Nederlandse zeeheld.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in