Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe onderzoeksgidsen: Duitse vaders in WOII, adoptiedossiers, uithuisplaatsing en beperkte openbaarheid


Den Haag

Onderzoeksgidsen helpen bij het zoeken naar informatie bij het Nationaal Archief of andere instanties. Het arsenaal aan onderzoeksgidsen van het Nationaal Archief is heel divers. Van KNIL-militair tot Naamsverandering, van Faillissement tot Verzoek om gratie. Al deze onderzoeksgidsen zijn online raadpleegbaar. Sinds kort zijn aan de bestaande reeks 4 nieuwe onderzoeksgidsen toegevoegd.

Informatie over Duitse vader

In Nederland worden in en vlak na de Tweede Wereldoorlog ongeveer 14.000 kinderen geboren uit relaties tussen Nederlandse vrouwen en Duitse militairen. Uit schaamte of bescherming wordt er na de oorlog vaak niet over de Duitse vader gesproken. Voor hen die meer willen weten over hun Duitse vader is de onderzoeksgids ‘Ik zoek mijn Duitse vader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland gelegerd was’ samengesteld.

Dossiers over adoptie en biologische ouders

Mensen die geadopteerd zijn weten soms niets van hun biologische ouders. Hun adoptie is een zogeheten gesloten adoptie; er is geen band meer tussen de biologische ouders en het kind. In dat geval kan het lastig zijn om informatie te vinden over de biologische ouders. In de onderzoeksgids ‘Ik zoek dossiers over mijn adoptie en mijn biologische ouders’ staan tips voor het zoeken naar informatie bij het Nationaal Archief en andere instellingen.

Uithuisplaatsing

Van overheidswege zijn er maatregelen mogelijk tegen de ouders als het ouderlijk gezag niet (meer) op de juiste wijze wordt uitgeoefend. De rechter kan ingrijpen in de juridische verhouding tussen ouders en minderjarige kinderen, bijvoorbeeld door uithuisplaatsing. Mensen die dit hebben meegemaakt en meer willen weten over hun eigen uithuisplaatsing kunnen de onderzoeksgids ‘Ik zoek documenten over mijn uithuisplaatsing’ raadplegen.

Beperkt openbaar

De archieven met persoonsgegevens zijn vaak beperkt openbaar. Beperkte openbaarheid geldt onder andere voor de CABR-archieven, geboorteaktes, adoptiedossiers en dossiers van de Kinderbescherming. In de onderzoeksgidsen staat precies aangegeven welke archieven beperkt zijn en welke documentatie nodig is om deze archieven te kunnen raadplegen. Lees ook het informatieblad ‘Inzage in beperkt openbaar archief’.

Nationaal Archief

Ik zoek mijn Duitse vader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland gelegerd was
Ik zoek dossiers over mijn adoptie en mijn biologische ouders
Ik zoek documenten over mijn uithuisplaatsing
Inzage in beperkt openbaar Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in