Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Landverwoesters! in nieuw Lees het NA magazine


Den Haag

Als de Franse legers van Napoleon in 1813 verslagen worden door een samengestelde legermacht van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden, betekent dat ook het einde van Nederland als onderdeel van het Franse Keizerrijk. Die ondergang van Napoleon zorgt voor het nu weer onafhankelijke Nederland voor een hausse aan gedichten, liederen en pamfletten. Het nieuwe Lees het NA magazine dat vanaf 27 maart in de winkels ligt, toont een van deze gedichten.

Afschudden van Franse juk voelt als bevrijding

De liederen schetsen een weinig florissant beeld van de Fransen. Bevrijd van het Franse juk, gaan de vaak naamloze schrijvers vrijmoedig en zonder een blad voor de mond te nemen tekeer tegen hun voormalige overheersers.

Zieltijrannen!

Een mooi voorbeeld van zo’n gedicht – of beter gezegd: haatdicht – is het volksliedje ‘Afscheid aan de Franschen’ van een verder anoniem gebleven auteur. De eerste regels zetten direct de toon:

Landverwoesters! Bloedzuigers! Menschenbeulen! Roversrot!
Bondgenoten van den Satan, die met deugd en menschheid spot,
Heilbedervers! Zieltijrannen, Deugdverbasteraars, Helgespuis!
Neem met uwe zaamgezworene, mijne vloek met u naar huis
’t Welzijn kan geen Belg u wenschen, dit gedoogt de Godheid niet,
Die uw gruw’len, hier en elders, voor den mensch verborgen ziet;

De tekst van dit gedicht is ook in gedrukte vorm verspreid, maar in het archief van de familie Röell in de collectie van het Nationaal Archief zit een handgeschreven versie.

Lees het NA magazine 3/2013

Dit nieuwsitem is gebaseerd op een artikel uit het nieuwe nummer van het Lees het NA magazine. Lees het NA magazine 3/2013 is vanaf 27 maart 2013 te koop in de boekhandel.
Het Lees het NA magazine is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief.

Nationaal Archief

2.21.315 – Collectie familie Röell, 1658-1974, inv.nr. 167

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in