Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

F.J. Duparc-prijs 2013 voor Nico Vriend


Den Haag

Op 11 juni is tijdens de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland (KVAN) de Mr. F.J. Duparc-prijs 2013 uitgereikt aan Nico Vriend voor zijn studie Het informatiesysteem en –netwerk van de Verenigde Oostindische Compagnie. Vriend schreef zijn werkstuk als afstudeerscriptie voor zijn Master History, subtrack Archival Studies, aan de Universiteit Leiden.

Jury-oordeel

De voorzitter van de jury, drs. F.J. Duparc, zoon van de naamgever van de prijs, noemde de inzending van Vriend een zorgvuldig en degelijk werkstuk en het resultaat van een mooi onderzoek. De prijswinnaar geeft - aldus de jury - een goed beeld van de institutionele organisatie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en probeert aan de hand van historical en archival events het informatiesyteem en –netwerk te doorgronden. De jury had veel waardering voor de wijze waarop de auteur zich in het archief heeft ‘gegraven’.

Kwalitatief goede inzendingen

Voor de prijs van dit jaar waren in totaal 3 mededingers. De jury was aangenaam verrast door de goede kwaliteit van alle 3 de inzendingen. De wens om vooral vernieuwende studies te honoreren gaf de doorslag de prijs aan Nico Vriend toe te kennen.

De jury

De jury bestaat uit:

  • drs. F.J. Duparc, voorzitter (oud-directeur van het Mauritshuis en zoon van de naamgever van de prijs)
  • dhr. R. Spork (hoofdredacteur van het Archievenblad);
  • mr. M.J. Berendse (algemene rijksarchivaris);
  • prof.dr. Ch. Jeurgens (hoogleraar Archiefwetenschappen aan de Universiteit van Leiden);
  • prof.dr. Th. Thomassen (hoogleraar Archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam);
  • dr. P. Brood, secretaris (werkzaam bij het Nationaal Archief).

F.J. Duparc-prijs

De F.J. Duparc-prijs is in 1972 ingesteld bij gelegenheid van het afscheid van dr. mr. F.J. Duparc van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Duparc had grote verdiensten gehad voor het archiefwezen.

De F.J. Duparc-prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1973. Sindsdien wordt hij telkens na het verstrijken van 3 jaar uitgeloofd ter bekroning van een vernieuwende studie over een onderwerp op het gebied van de archivistiek en het archiefrecht. De Duparc-prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.000 euro.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in