Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Digitalisering van archieven: een korte enquête


Den Haag

Tegenwoordig stellen veel archiefinstellingen documenten digitaal ter beschikking. Archiefcollecties kunnen daardoor online op elke gewenste plaats en tijd geraadpleegd worden. Maar in hoeverre blijft na digitalisering alle gewenste informatie van een archiefstuk behouden? Hoe belangrijk zijn geur, vorm en formaat van documenten voor hen die de archiefstukken raadplegen? Om hier een beter beeld van te krijgen doet het Nationaal Archief onderzoek.Onderdeel van het onderzoek is een korte vragenlijst. Het invullen hiervan duurt ongeveer 15 minuten. Uiteraard worden alle verkregen gegevens uit het onderzoek vertrouwelijk behandeld.

Resultaten

Tot nog toe wordt vooral geconserveerd en gedigitaliseerd op basis van de kennis en inzichten van archiefbeheerders. Met de resultaten van het onderzoek kunnen conservering en digitalisering van archiefstukken beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van gebruikers – degenen voor wie archieven bewaard worden.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van een Master of Research Heritage Science (University College of London) van Gabriëlle Beentjes, conserveringsadviseur bij het Nationaal Archief.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek, stuur een e-mail naar Gabriëlle Beentjes.

Vul hier de vragenlijst in. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in