Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Akte van Abdicatie Koningin Beatrix nu in Nationaal Archief


Den Haag

Dinsdagmiddag 7 mei is in besloten kring de Akte van Abdicatie, het document waarin Beatrix officieel afstand doet van de troon, door het Kabinet van de Koning overgebracht naar het Nationaal Archief. Daarmee is deze Akte van Abdicatie met het bijbehorende grootzegel het jongste archiefstuk van het Nationaal Archief. En dat is best bijzonder.

Jongste archiefstuk

Normaal gesproken worden archiefstukken van de centrale overheid pas na 20 jaar overgedragen aan het Nationaal Archief. De Archiefwet van 1995 biedt echter ruimte voor vervroegde overbrenging. De belangrijkste eis is dat betrokken partijen het allebei willen. Bij de Akte van Abdicatie was dat het geval.

De akte met het aangehechte grootzegel zal worden opgenomen in de al bij het Nationaal Archief berustende vroegere Kabinetsarchieven. In het archief van het Kabinet der Koningin zijn eerder al de Akte van Abdicatie van Juliana uit 1980 en die van Wilhelmina uit 1948 opgenomen. De Akte van Abdicatie van Willem I uit 1840 is te vinden in het archief van de Algemene Secretarie.

Grootzegel

Op het moment van ondertekening van de Akte van Abdicatie doet de Koning (of Koningin) afstand van de troon. Het grootzegel van het Koninkrijk der Nederlanden (tevens het grootzegel van de regerende vorst) wordt er later aan bevestigd. Vroeger maakte een zegel dat een wet of belangrijk besluit rechtskracht kreeg. Tegenwoordig heeft een zegel uitsluitend nog symboolwaarde. Een koninklijke handtekening volstaat.

Het huidige grootzegel van Nederland vertoont een afbeelding van koningin Beatrix in inhuldigingsgewaad, staande in een scheepje met daaromheen het randschrift Beatrix Koningin der Nederlanden. Het grootzegel wordt in reliëf afgedrukt en voor de bezegeling van de Akte van Abdicatie in rode was uitgevoerd.

Digitaal beschikbaar

Het Nationaal Archief is er niet alleen om te bewaren, maar juist ook om overheidsinformatie aan het publiek beschikbaar te stellen. De Akte van Abdicatie is bij uitstek een document dat alle inwoners van Nederland aangaat. Daarom stelt het Nationaal Archief na overbrenging de akte in digitale vorm beschikbaar. Vanaf 7 mei zijn alle aktes te zien op een speciale pagina op deze website.

Bekijk een film over de totstandkoming van de Akte van Abdicatie van Koningin Beatrix op YouTube.

Topstukken in de Nieuwe Kerk

Degene die de Akten van Abdicatie in het echt willen bewonderen kunnen terecht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vanaf zaterdag 11 mei zijn daar alle 4 de akten en andere topstukken van het Nationaal Archief te zien in de tentoonstelling ‘Ingehuldigd! De Oranjes en De Nieuwe Kerk’.

Meer informatie over de abdicaties van Willem I, Wilhelmina en Juliana is te lezen in het nieuwsbericht De abdicaties van Wilhelmina en Juliana.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in