Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrondinformatie Wikipedian-in-Residence


Den Haag

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief zullen in samenwerking met Wikimedia Nederland gezamenlijk een ‘huis-wikipedian’ aanstellen, een Wikipedian-in-Residence. Deze persoon zal een verbindende schakel vormen tussen KB en NA aan de ene kant en de vele Wikipedia-vrijwilligers aan de andere kant. De erfgoedinstellingen hopen dat er daardoor in Wikipedia-artikelen veel meer gebruik zal worden gemaakt van de rijke collecties van NA en KB. Zo zullen veel meer mensen kennis kunnen nemen van de inhoud van hun collecties.

Het gaat dan om verwijzingen naar en gebruikmaken van de grote hoeveelheid gedigitaliseerd materiaal: teksten, foto’s, tekeningen en AV-materiaal. De collecties blijven eigendom van KB en NA. In bijgaand document zijn veelgestelde vragen en de antwoorden erop bij elkaar gezet.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in