Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Website met foto's van de Dam online


Den Haag

Eerder deze maand is de website AmsterdamDam gepresenteerd. Daarmee is een fraaie selectie met historische foto’s van de Dam online toegankelijk. De website is samengesteld uit diverse fotocollecties. Veel van de gepresenteerde foto’s zijn afkomstig uit de collectie van het Nationaal Archief/Spaarnestad Photo.

'Plaats van herinnering'

Gedurende de afgelopen eeuwen is de Dam in Amsterdam het toneel geweest van verschillende blijde en droeve gebeurtenissen, die een plek in ons collectieve geheugen hebben gekregen. Koninklijke inhuldigingen en huwelijken, de tragische schietpartij door achtergebleven Duitse militairen op de dag van de bevrijding in 1945, om er maar enkele te noemen. Daarmee is de Dam in het historische hart van Amsterdam met recht een ‘plaats van herinnering’. Het kan dan ook niet verbazen dat in de loop van de tijd de Dam ontelbare keren op de foto is gezet.

Fotoselectie

Een team van fotospecialisten onder leiding van Flip Bool (lector fotografie aan KV/St. Joost, Avans Hogeschool en senior collecties & onderzoek bij het Nederlands Fotomuseum) heeft het fotomateriaal dat van de Dam overgeleverd is nauwgezet in kaart gebracht en onderzocht. Dat onderzoek heeft nu geresulteerd in een ruime fotoselectie, die niet alleen een beeld geeft van de inrichting van de Dam, maar vooral ook van de manieren waarop het plein gebruikt is en voor welke gebeurtenissen.

Veranderingen in beeld

Deze imposante verzameling foto’s maakt duidelijk dat er sinds de eerste gevonden foto van de Dam uit 1856, heel wat is veranderd. Een pleinbepalend beeld als het ‘Monument ter herinnering aan den volksgeest van 1830-1831’, beter bekend als ‘Naatje’, is al in 1914 verdwenen. Ook de Beurs van Zocher (op de plaats waar nu het pand van de Bijenkorf staat) domineert de 19e eeuwse foto’s. Totdat het gebouw werd gesloopt in 1903.
De beelden laten ook zien dat de Dam pas in 1923 zijn huidige vorm heeft gekregen. Heden ten dage staan op de Dam nog steeds gebouwen die herkend worden door alle Nederlanders (en waarschijnlijk ook door toeristen): het Nationaal Monument, het Koninklijk Paleis, Grand Hotel Krasnapolsky en de Nieuwe Kerk.

Beelden uit verschillende fotoverzamelingen

Op de website AmsterdamDam is een groot aantal van de geselecteerde foto’s online toegankelijk. Niet alleen de collectie van het Nationaal Archief/Spaarnestad Photo is hiervoor ruimhartig gebruikt, ook digitale beeldbanken van andere fotoverzamelende instellingen, namelijk: Hollandse Hoogte in Amsterdam, het Maria Austria Instituut, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, het Rijksmuseum en het Amsterdamse Stadsarchief leverden vele foto’s. Daarnaast zijn ook foto’s van individuele fotografen en particuliere verzamelingen opgenomen.

De website maakt het mogelijk om de beelden op verschillende manieren te doorzoeken: datum, object, persoonsnamen/land van herkomst, gebeurtenis/activiteit, gebruik(ers)/land van herkomst, fotograaf, architect, ontwerper, fotografisch standpunt en bijzondere fotografische technieken. Ook biedt AmsterdamDam in een aantal korte teksten meer achtergrondinformatie over ons nationale plein.

Publicatie

In het voorjaar van 2013 zal ook een boek verschijnen met als titel De fotografie en de Dam. Daarin is een keuze uit de verschillende collecties gebundeld, met informatie over de ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich sinds 1856 op de Dam hebben afgespeeld. Dit boek verschijnt bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

Bekijk de website AmsterdamDam.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in