Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius getranscribeerd


Den Haag

In het Nationaal Archief te Den Haag bevinden zich twee manuscripten van de Utrechtse geleerde Arnoldus Buchelius, ofwel Aernout van Buchel (1565-1641). Deze manuscripten zijn, zoals de inventaris zegt, getiteld 'Aantekeningen van Arnoldus Buchelius over zijn bewindhebberschap van de kamer Amsterdam van de VOC (1619-1621) en over de WIC'. Dr. Kees Smit uit Utrecht heeft zich ingespannen om Buchelius’ aantekeningen te transcriberen. Die transcriptie is nu gereed.

Ervaringen als bewindhebber van de VOC

De aantekeningen van Buchelius bestrijken de periode 1619-1639. De eerste jaren daarvan (1619-1621) is Buchelius bewindhebber van de kamer Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Deze handelscompagnie en zijn werkzaamheden vormen een belangrijk onderdeel van de aantekeningen. Maar Buchelius behandelt heel veel onderwerpen: zijn benoeming tot bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), een korte geschiedenis van de VOC, zijn wederwaardigheden tijdens zijn jaren van dienst, de kerk in Oost-Indië en boeken over Indië. Ook zijn enkele fragmentarische aantekeningen over de West-Indische Compagnie (WIC) opgenomen.

Lees de transcriptie van het VOC-dagboek van Buchelius.

Utrechtse oudheidminnaar

Aernout van Buchel staat vooral bekend als humanistisch geleerde en oudheidkundige, gespecialiseerd in heraldiek en genealogie. Gedurende zijn hele leven is hij geïnteresseerd geweest in oudheden. Tussen 1610 en 1620 stelde Buchelius een drietal bijzondere handschriften samen met beschrijvingen en tekeningen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden die hij tegenkwam in de kerken en kloosters in de stad Utrecht, en daarbuiten in de provincie Utrecht en in diverse andere provincies van de Noordelijke Nederlanden.
Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. De handschriften zijn alle in het Latijn en beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Utrechts Archief.

Nationaal Archief

1.11.01.01 – Collectie Aanwinsten van de voormalige Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 14e eeuw-1933, inv.nrs. 255 en 256

In de Webexpo zijn twee kaarten uit het dagboek van Buchelius opgenomen: een kaart van India uit ca. 1620 en een kaart van het gebied ten zuiden van Manhattan uit ca. 1635.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in