Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Turks fruit: het Turkije-nummer van Lees het NA magazine


Den Haag

Dit jaar wordt gevierd dat 400 jaar geleden een officiële band tussen Nederland en Turkije werd gesmeed. Het tweede nummer van Lees het NA magazine in 2012 staat daarom vooral in het teken van Turkije. In 1612 gaf de sultan van het Ottomaanse Rijk Nederland het privilege om handel te drijven. Het document, waarin dit voorrecht is vastgelegd, vormt het fundament van de viering van 400 jaar Turkije-Nederland. Sindsdien is Nederland in Constantinopel, het huidige Istanbul, vertegenwoordigd.

Het openingsartikel van Lees het NA vertelt in vogelvlucht het verhaal van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Veel aandacht gaat daarbij naar de vroegste contacten: een briefwisseling tussen grootvizier Halil Pasha en prins Maurits was de basis voor het handelsprivilege, de ahidname of capitulatie, uit 1612. Cornelis Haga treedt in datzelfde jaar aan als eerste Nederlandse ambassadeur. Maar ook in de eeuwen daarna zijn er continu (handels)contacten tussen de beide landen. En de verhoudingen worden steeds intensiever: sinds Turkije en Nederland in 1964 een zogeheten wervingsverdrag sloten, vonden duizenden Turken werk in Nederland. Als gastarbeiders leverden zij een waardevolle bijdrage aan de economie.

Maar er staan nog veel meer Turkse verhalen in het nieuwe Lees het NA. De rubriek ‘Topstuk’ gaat nader in op het schitterende uiterlijk van de capitulatie uit 1612, uit het archief van de Staten-Generaal dat in het Nationaal Archief ligt. Daarnaast besteedt ‘Vitrine’ aandacht aan foto’s van Turkse gastarbeiders uit de collectie van het Nationaal Archief. Verder in de rubriek ‘Persoonlijke geschiedenis’ een mooi verslag met foto’s van negentiende-eeuwse reiziger Martinus Middelberg naar Constantinopel. Hij was diep onder de indruk van de stad.
Al deze en vele andere topstukken die de geschiedenis van de 400-jarige betrekkingen tussen Nederland en Turkije documenteren, zijn vanaf 22 maart te zien zijn op de tentoonstelling ’De Prins en de Pasja’ in het Nationaal Archief.

En verder in dit nummer

Nieuws: Japans bombardement treft Nederlandse vluchtelingen, 3 maart 1942

Zeventig jaar geleden kwamen 48 Nederlanders om tijdens een bombardement door Japanse vliegtuigen in Roebuck Bay bij de Australische stad Broome. Zij waren gevlucht uit het door Japan veroverde Nederlands-Indië en dachten dat ze in Australië veilig waren.

Aanwinst: 16e-eeuws vredesdocument

Kort geleden schonk emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis prof.dr. Dick de Boer het officiële document dat een einde maakte aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten aan het Nationaal Archief. De Boer ontdekte het document 17 jaar geleden bij een Parijse antiquair.

Onderzoek: De onderkoningen van Nederland

Na een benoemingstraject dat eind vorig jaar volop in het nieuws is geweest, is Piet Hein Donner, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, sinds februari de nieuwe vicepresident van de Raad van State. Het bekleedt daarmee een ambt dat al 200 jaar bestaat. Waar hebben zijn voorgangers zich mee beziggehouden? En: wat hebben de bekleders van dit ambt met elkaar gemeen? Een overzicht.

Lees het NA magazine is onderdeel van het blad G/Geschiedenis en is bij het Nationaal Archief, kiosken en boekhandels te koop voor € 5,50.
Het Lees het NA magazine is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in