Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Topstukken in De Verdieping van Nederland


Den Haag

Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek presenteren vanaf woensdag 11 januari de nieuwe tentoonstelling ‘Topstukken’ in de Verdieping van Nederland. Er zijn unieke stukken te bekijken zoals het octrooi voor een ijszeilboot en een middeleeuws getijdenboek op handformaat.

Een zeilboot voor transport over het ijs, 1600 - Nationaal Archief

In de 17e eeuw is het zo koud dat sprake is van een kleine ijstijd. De bevroren meren en rivieren zijn lastig voor het vervoer van mensen en goederen. Adriaen Terrier bedenkt een manier om dit probleem op te lossen. Onder een boot worden een soort schaatsijzers bevestigd. Toch blijkt het ijszeilen voor goederenvervoer niet zo geschikt, alleen kleine bootjes zijn makkelijk van ijzers te voorzien. Het ijszeilen wordt wel een spectaculaire vorm van vermaak, met voor die tijd ongekende snelheden van wel 80 km per uur!

Getijdenboek, circa 1430 - Koninklijke Bibliotheek

Het Zweder getijdenboek is zo klein dat het ongeveer in een hand past. Het is prachtig versierd met bladvullende miniaturen, bewerkte initialen met randdecoratie en talrijke penwerkinitialen. De KB kreeg het in 1998 voor 99 jaar in bruikleen van Paul Fentener van Vlissingen (1941-2006) namens SHV Holdings NV, Utrecht, ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan.

De Verdieping van Nederland

De tentoonstelling in de Verdieping van Nederland is gratis te bezoeken en loopt van 11 januari tot en met 11 maart 2012. De Verdieping van Nederland bevindt zich in het verbindingsgebied tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, vlak naast Den Haag CS en is zes dagen per week gratis toegankelijk.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in