Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief op zoek naar de 'grote leugen'


Den Haag

Tegenwoordig is een echtscheiding de gewoonste zaak van de wereld. Voor 1971 was dat wel anders. Toen moest er vaak ‘de grote leugen’ over niet bestaand overspel aan te pas komen. Het Nationaal Archief is voor een onderzoek voor een tentoonstelling en een boek op zoek naar verhalen van mensen die hiermee hebben geworsteld.

De grote leugen

Met de vernieuwde echtscheidingswet van 1971 is duurzame ontwrichting van het huwelijk voldoende grond om te kunnen scheiden. Daarvoor kon je alleen scheiden als er sprake was van mishandeling, curatele op grond van verkwisting, gevangenschap wegens een misdrijf waarop minimaal vier jaar straf stond of overspel. Omdat veel echtgenoten aan geen van deze vier voorwaarden voldeden, was het niet ongebruikelijk om dan maar te liegen over het motief overspel. Dit werd dan ook – dramatisch - ‘de grote leugen’ genoemd.

Doet u hier iets aan!

Dat de oude echtscheidingswet voor veel problemen zorgde, blijkt uit de brieven van burgers aan de koningin, ministers en ministeries die het Nationaal Archief bewaart. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die soms al tientallen jaren in concubinaat leven, daardoor buitenechtelijke kinderen hebben en graag op hun oude dag opnieuw willen trouwen. Ook schrijven mensen die van hun echtgenoot af willen wegens krankzinnigheid. Vaak hebben ze hun echtgenoot al tientallen jaren niet meer gezien. De brieven roepen op om de wet te herzien of hulp te bieden. Het Nationaal Archief wil graag het verhaal achter dit soort brieven horen.

Onderzoek

Twee masterstudenten geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken in opdracht van het Nationaal Archief de aanloop naar de echtscheidingswet van 1971. Tot de nieuwe wet een feit was, woedde er een steeds heftiger maatschappelijk debat over echtscheiding waarvan de climax eind jaren zestig werd bereikt. Aan het bronnenonderzoek in het archief willen de onderzoekers graag persoonlijke ervaringen over scheiden vóór 1971 toevoegen.

Wilt u uw verhaal vertellen of heeft u een vraag?

Mail dan Michiel de Wolde michiel.wolde@nationaalarchief.nl, onderzoeker naar de echtscheidingswet van 1971 bij het Nationaal Archief.

 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in