Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet gevallen


Den Haag

Minister-president Rutte heeft de Koningin het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Na 558 dagen is daarmee een eind gekomen aan het kabinet van VVD en CDA met de PVV als gedoogpartner. Het voortijdig sneuvelen van een kabinet is na de Tweede Wereldoorlog al heel wat keren voorgekomen. In het Nationaal Archief liggen de beelden daarvan en documenten daarover voor het oprapen.

Naar een nieuw kabinet

Op weg naar een nieuw kabinet zullen eerst nieuwe verkiezingen nodig zijn. De datum die daarvoor nu genoemd wordt, is 12 september. Daarna volgt de tijd van informeren en formeren. Wie meer wil weten over eerdere kabinetscrises,-wisselingen en –reconstructies, (in)formateurs, de voortgang van regeringszaken tijdens de demissionaire kabinetsperiode, kan veel van zijn gading vinden in het archief van de Minister-president dat het Nationaal Archief bewaart.

Nationaal Archief

Archieven van het ministerie van Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-president (KMP) (1924) 1942-1979 (1989), nummer toegang 2.03.01, inv.nrs. 9707-9719, 10469-10490

Kijk naar beelden van Nederlandse kabinetscrisissen in het verleden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in