Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Documenten uit archief Nieuwe West-Indische Compagnie (1674-1791) gedigitaliseerd


Den Haag

Deze maand gaat de conservering en digitalisering van een deel van het archief van de Tweede of Nieuwe West-Indische Compagnie (NWIC) van start. Financiële ondersteuning van het project komt van het programma Metamorfoze. Na afronding van het project zijn de documenten online beschikbaar op de publiekswebsite van het Nationaal Archief. Het archief van de Oude West-Indische Compagnie (1621-1674) kan daar al online geraadpleegd worden.

Selectie uit omvangrijk NWIC-archief

Het programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed van het Nationaal Archief heeft in samenwerking met prof.dr. Henk den Heijer (hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en kenner van de WIC) beoordeeld welke stukken uit het archief van de NWIC het meest voor conservering en digitalisering in aanmerking komen. Dat heeft geleid tot een selectie van ruim 7 meter materiaal bestaande uit: de series ingekomen brieven bij de Vergadering van de Heren X (=de directeuren van de NWIC) van de Kust van Guinee (Ghana), Guyana (Essequibo, Demerare, enz.), Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba, en een serie ingekomen brieven bij de Kamer Zeeland uit Suriname.

De West-Indische kolonies gedocumenteerd

De geselecteerde series bevatten algemene brieven en bijlagen die enkele malen per jaar geschreven werden door de hoogste dienaar in rang in de kolonie; dat was meestal een directeur-generaal of een commandeur. De algemene brieven handelen over uiteenlopende zaken, zoals (illegale) handel, lokale politieke gebeurtenissen, de relatie met andere landen en concurrerende handelscompagnieën, de schepen, het personeel en de financiën. De brieven werden samen met de bijlagen meegegeven aan schepen die naar Nederland zeilden. Daar aangekomen werden de documenten besproken in de Vergadering van Tienen (Heren X).

Eerst conservering, dan digitalisering

In januari begint de conservering van de geselecteerde documenten. Deze conserveringswerkzaamheden zijn erop gericht het materiaal gereed en geschikt te maken voor de digitalisering. Conservering moet ervoor zorgen dat de documenten geen onnodige schade oplopen tijdens de digitalisering. Deze fase zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen. Daarna kan de digitalisering een aanvang nemen. De planning is nu dat daarvoor ongeveer 6 weken nodig zijn.
Het project is erop gericht dat de gescande documenten uit het NWIC-archief in de herfst van 2012 op de website www.gahetna.nl te raadplegen zijn.

Meer informatie

Bekijk de scans van het archief van de Oude WIC.
Lees meer over het programma Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in