Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wat vindt u van onze dienstverlening?


Den Haag

Uw mening over de dienstverlening van het Nationaal Archief is voor ons van groot belang omdat we altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om onze bezoekers nog beter van dienst te zijn.
Graag willen we u vragen mee te werken aan het publieksonderzoek.

Vul de online vragenlijst in (het onderzoek Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2011 wordt uitgevoerd door Evidens onderzoeksdiensten).

De kwaliteitsmonitor is per 31 oktober 2011 gesloten voor bijdragen.

Toelichting op de vragenlijst

De vragenlijst is anoniem.

Per onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld internet of fysiek bezoek) vragen wij u aan te geven hoe u dit waardeert. U drukt dit veelal uit in een cijfer van 1 (‘zeer slecht’) tot 10 (‘uitmuntend’). Als een bepaald onderdeel op u niet van toepassing is, kunt u het item in de vragenlijst gewoon overslaan.

Het laatste vragenblok bevat vragen die ons inzicht geven in de opbouw van de publieksgroep die deze vragenlijst heeft ingevuld. Dat helpt ons bij de interpretatie van de gegevens. Ook kunt u hier opmerkingen en suggesties kwijt, bijvoorbeeld over zaken die in de vragenlijst niet aan bod zijn gekomen.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2012 gepubliceerd op onze website en in de nieuwsbrief.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in